Před 33 lety jsme si představovali, že společnost otupělá desetiletími socialistických stereotypů se s příchodem nové doby změní k lepšímu. Aby se probudila, aby byla ušlechtilejší, spravedlivější a čestnější. Co bychom si tehdy pomysleli, kdybychom věděli, co se stane?

Ano, je spousta věcí z těch dob, které bychom nechtěli vrátit. Je však na pováženou, i když bereme v potaz „vzpomínkový optimismus“, že velká část dnešní veřejnosti považuje tehdejší systém a svět vcelku za lepší než svět dnešní.

MUDr. Soňa Peková v rozhovoru s Petrem Hájkem (Protiproud TV) 2.11.2022 mimo jiné řekla:

- biologický výzkum, který probíhal v laboratořích na Ukrajině, byl extrémně nebezpečný – co se tam našlo, o tom mluví 300 stránkový dokument předložený Ruskem v Radě bezpečnosti OSN, který obviňuje z provozování těchto nebezpečných experimentů USA – o tom nelze mlčet nebo to označovat za dezinformaci

... Sedmileté řádění Němců - a jejich českých udavačů a pomahačů - stálo český a slovenský národ na 360 tisíc zničených životů, včetně životů skutečných elit národa, devastaci kultury a vysokého školství - a samozřejmě i důstojnosti a duše národa... Nezapomínejme na hrdiny, co se okupaci postavili, se zbraní v ruce nebo jiným způsobem, na domácí i zahraniční vojáky a na odbojáře, parašutisty, partyzány, i na prosté občany, kteří s rizikem jisté smrti přispěli svým dílem k porážce německých okupantů, což nebyli pouze nacisté, jak je dnes módní nepravdivě říkat. Nezapomínejme na osud, jaký Čechům chystali špičky velkoněmecké říše - šlo o genocidu obrovských rozměrů ...

Hitlerova touha, aby se celá Evropa stala jedinou politickou entitou a jeho snaha získat podporu v okupovaných zemích přispěly ke vzniku systému nacistického "evropského" myšlení. Hitler věřil, že plní opravdovou evropskou misi a své konání označil jako zabezpečení Evropy a světa, a to skrze vytvoření říše. ...

Stále zřetelněji je jim patrné, že je jim bráněno v tom, aby rozhodovali o své budoucnosti. Jsou tu jiné síly, které postupnými, čím dál razantnějšími kroky realizují projekt nového společenského řádu. To lze doložit mnoha poukazy a nemusí se vždy jednat jen o fakta vzatá z oficiálního politického a společenského života. Tak jako samotná realita světa má svou stránku bezprostředně viditelnou, za níž se skrývá její „odvrácená tvář“, tak i politika má svou exoterickou (mediální) a esoterickou (zahalenou, tajnou) dimenzi. Ale již zde na Zemi platí, že nic není natolik skryté, aby se to alespoň náznakově neukazovalo. Všimněme si jednoho takového „znamení“.

Na podzim roku 2020 vyšla v italském nakladatelství Marsilio kniha Giugliana di Bernarda Il futuro di Homo sapiens. Zajímavý na ní je již její autor. Giuliano di Bernardo je zasvěceným zednářem, který byl v letech 1990–1993 velmistrem Velkého Orientu Itálie a svoji péči o dobro člověka prokázal i tím, že o něco později založil novou zednářskou lóži s názvem Gran Loggia Regolare d‘Italia.

Předseda ruského Svazu evangelikálních křesťanů (letničních), biskup Sergej Rjachovskij, vidí v současném dění na světové scéně znamení blížícího se konce světa.

"Žijeme v době, kdy dochází k tektonickým změnám. Masa desek - národnostních, politických, ekonomických, finančních - se posouvá a důvěra, kterou jsme měli včera, dnes neexistuje," řekl Rjachovskij, který vystoupil v Petrohradě na právě probíhající Malé radě ROSCHVE (18.10. - 20.10.2022), což je největší protestantské sdružení v Rusku.

Podle biskupa nám Bůh dal "milostivý čas, abychom žili uprostřed naplnění jeho Zjevení ..., a vy i já jsme svědky toho, že evangelium se nyní naplňuje, naplňuje se před našima očima: hladomory, morové rány, pandemie, lidé proti lidem, království proti království atd.".

Ač se očkování proti covidu většinově prezentuje jako zcela bezpečné, možných nežádoucích účinků je celá řada. Od banálních po velmi závažné až fatální. Oficiální statistiky vykazují vysokou míru podhlášení, ale i z nich už je vidět, že se děje něco, co bychom neměli zametat pod koberec. Lidé, kteří se nechali očkovat a pak se u nich objevily různě závažné zdravotní potíže, žijí mezi námi. Jejich příběhy jsou důležité, jejich příběhy chceme ukázat veřejnosti.

Ne proto, abychom rozdmýchávali emoce a hloubili příkopy, ale proto, že každá doba a její průvodní jevy si zaslouží svůj dokument.

Svědomí národa, 12.10.2022

SN: ... Jde udělat, aby Evropa nebyla závislá na ruském plynu?

Vladimír Štěpán: Nejde, Evropa dováží 200 miliard m3 z Ruska, celková spotřeba je 440 miliard. Je to skoro polovina. U Německa je tento poměr ještě horší. Zajištění náhrady je na 10 – 15 let. Musíte mít exportní terminály, které stavíte několik roků, musíte mít ložiska … musíte mít lodě, které spotřebují 20 – 30 % nákladu na svůj provoz … Cena ruského nebo norského plynu by měla být dlouhodobě 10 Kč, ale u LNG je to 50 Kč ...

SN: Co nás stojí nečinnost nebo tedy strukturálně nevýznamné kroky naší současné vlády na poli energetiky?

Vladimír Štěpán: My, jako jediný stát v Evropě, kupujeme elektřinu i plyn na burze, takže když tam jsou šílené ceny, na nás to dopadá nejvíc, proto u nás nejvíce krachuje průmysl; máme nejvyšší ceny elektřiny v Evropě.

Brzy uplyne 33 let od listopadu 1989, kdy jsme vyjádřili svoji touhu budovat v naší zemi demokracii a ukončit jednou provždy totalitu, která vystřídala šestiletou totalitu německé okupace a brzdila 41 let rozvoj našeho národa. 33 let je doba, za kterou vyroste nová generace, je to doba kterou potřebovala Jižní Korea k tomu, aby se dostala z pozice čtvrté nejzaostalejší země mezi nejrozvinutější země světa. Kam jsme za tuto dobu pokročili my od listopadu 1989? ...

Pokud je nám ve volbách dána pouze možnost volit mezi špatným a horším, pak nežijeme v demokracii.

Bloggera Big Serge pokládám za jednoho z nejzajímavějších komentátorů současné situace, se skvělými analytickými postřehy ... Je ovšem také pravda, že Big Serge je součástí určitého ekosystému – anglicky píšících bloggerů a analytiků, kteří píšou o mezinárodních vztazích, válce a možnostech dalšího vývoje. Jejich debata je naprosto otevřená, což je skvělé v tom, že mohou zkoumat různé myšlenky, dopouštět se omylů, ty omyly vyvracet. Intelekt každého účastníka takové diskuze pak vydává mnohem lepší výsledky, než kdyby psal sám nebo kdyby opakoval předepsané fráze, jak je tomu žel většinou v českém prostředí (ať už jsou ty fráze mainstreamové nebo alternativní).

Joe Biden (7.2.2022): "Jestliže Rusko zaútočí - tím myslím že tanky nebo pěchota překročí hranici Ukrajiny - potom tady nebude žádný Nord Stream 2. Skoncujeme s ním."

Dotaz novinářky: "Jak konkrétně to chcete udělat, když projekt je pod kontrolou Německa?"

V pátek 19. 8. 2022 se na serveru novinky.cz objevil článek s nadpisem „Generálové píší Bidenovi: Porážka Ruska je na dosah, pošlete zbraně“ ... Článek se přitom odvolává na otevřený dopis zveřejněný na americkém serveru The Hill v článku pod názvem „USA musí vyzbrojit Ukrajinu dřív, než bude pozdě“. Už jen z nadpisu, ale především z ostrých formulací vyhraněného textu je patrné, že signatářům otevřeného dopisu nejde o kompromisy. Prohlášením: „S nezbytnými zbraněmi a ekonomickou pomocí může Ukrajina porazit Rusko“, může jen stěží nechat někoho na pochybách, o co jim jde. ...

Elektřina

Premiér Fiala tvrdí, že to jinak nejde, elekřinu prý musíme prodávat na burze v Lipsku a proto je tak drahá. Zákon prý chrání minoritní akcionáře Čezu a my ho musíme dodržovat. Není to pravda. Francie je ve stejné situaci, ve francouzské energetické společnosti EDF vlastní stát 84%. Koncovou cenu elektřiny ale určuje stát svým předpisem, takže například v roce 2022 se ve Francii zvýšila cena elektřina pouze o 4 %. U nás o několik set procent.

Slovensko má ve své energetické společnosti pouhých 30%. Přitom stačilo jediné: předložit do parlamentu zákon, kterým by byla zdaněna elektřina vyráběná na Slovensku. Majoritní akcionáři okamžitě přispěchali s tím, že se chtějí dohodnout. A zafixovali cenu elektřiny pro domácnosti až do roku 2024 na 62 EUR za 1 MWh. My v současné době platíme přes 400 EUR za 1 MWh a blížíme se pěti stům. Takže platíme 8x více než slovenské domácnosti.

13.7.2022 MUDr. Soňa Peková na Svobodném rádiu v rozhovoru s Vladimírem Kapalem mimo jiné řekla:

Vladimír Kapal: zase se v mainstreamu objevuje strašení novou mutací covidu, ministerstvo zdravotnictví nakoupilo další vakcíny proti covid-19 ...
Soňa Peková: testy děláme, nějaký nárůst je, příznaky jsou ale mírné, kašel, teplota, zimnice; raketový nárůst ale nevidíme … chci říct, aby všichni byli v pohodě, lidé si z dovolených mohou přinést kde co, jen média si vybírají pouze covid …. mediální humbuk bude gradovat, protože nás čeká energetická krize ...

Vladimír Kapal: ČR je prý v Evropě ostrůvkem covidové svobody – jinde (Itálie, Německo) se stále musí nosit roušky; čím myslíte, že to je?

V emailu, který zaslal Matúš Hagara 9.7.2022 podporovatelům iniciativy CitizenGO, mimo jiné píše:

Evropský parlament pošlapal právo na život a suverenitu členských států EU, když 7.7.2022 zařadil právo na potrat do Listiny základních práv Evropské unie. 324 poslanců hlasovalo pro, 115 proti a 38 se zdrželo hlasování. Evropský parlament ve čtvrtek schválil návrh usnesení, které extremistickým způsobem prosazuje "právo na potrat". V Bruselu zvítězila kultura smrti nad kulturou života. Poslanci Evropského parlamentu, kteří tuto rezoluci podpořili, mají na rukou krev nevinných dětí.

Je to tragický den pro lidská práva v Evropě, ale přesto vás žádám, abyste se tím nenechali znechutit.