Profesor Jaroslav Turánek na paralelne.cz mimo jiné řekl:

Vakcíny proti covid-19 jsou kontaminovány plazmidovou DNA, někde tvoří až 30 % rybonukleových kyselin obsažených ve vakcíně. Norma stanoví maximální přítomnost této DNA takto: 10 nanogramů na 1 gram očkovací DNA nebo mRNA. Teď je tam v některých případech až 30% !

Jedná se (v lepším případě) o hrubé porušení výrobních postupů a totální selhání Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Experimenty prokázaly, že plazmidová DNA se může přenášet do naší chromozomální DNA. Jedná se o nenulovou pravděpodobnost. ...

Velmi zajímavý rozhovor historika Petra Bahníka na Protiproud TV z 23.9.2023. Mimo jiné bylo řečeno:

- do první třetiny desátého století využívali Bořivoj a jeho synové konfliktu mezi Bavory a Sasy; oba synové knížete Bořivoje sice byli spojenci Bavorska (biskupství v Řezně), rovněž Bavorům platili tribut (stejně jako Říše platila tribut Maďarům), ale své vojáky do války proti Sasům neposlali ("tohle není naše válka") - tuto politiku podporovala i svatá Ludmila

- Vratislav si vzal za manželku Drahomíru, z kmene Luticů, Slovanů žijících na severozápadě Německa, pohanů, kteří válčili se Sasy; Luticové (i Bavoři) si od sňatku Drahomíry slibovali, že se podaří zapojit do války proti Sasům také Čechy

Premiér Orbán vystoupil v červenci v rumunském Băile Tușnad na každoroční konferenci Letní univerzity Tusványos. V této oblasti žije vysoké procento etnických Maďarů. Orbán toto setkání navštěvuje nejméně od roku 2014. Ve svém projevu zaměřeném na budoucnosti se soustředil na domácí i zahraniční záležitosti. ... Orbán apeloval na USA, aby ve vznikajícím multipolárním světovém uspořádání vnímaly Čínu jako světovou mocnost a nestupňovaly již existující napětí. „Strany, které stojí proti sobě, by se navzájem měly uznávat jako sobě rovné,“ řekl.

Orbán také poznamenal, že Evropa ztratila křesťanskou víru. Poukázal na to, že „západní hodnoty“ dnes mají kořeny v „migraci, LGBTQ a válce“.

V Mexiku před několika dny skončil proces s bývalým mexickým kongresmanem a předsedou Národní fronty pro rodinu (FNF) Rodrigem Ivánem Cortésem. Je to zemětřesení, které může otřást samotnými základy svobody projevu a náboženské svobody v Mexiku a Latinské Americe. Ve středu 9. srpna uznal mexický Nejvyšší soud Rodriga Ivána Cortése vinným z politického násilí na základě pohlaví, digitálního násilí, symbolického násilí, emocionálního násilí a sexuálního násilí za sérii devíti příspěvků na sociálních sítích.

... Manfred Weber letos v květnu osobně pochválil Petra Fialu za přesné plnění politických úkolů, a oznámil, že právě proto s ním udržuje dobré vztahy. Manfred Weber je vůdce bruselského politického uskupení EPP, a loni svolal do hotelu Marriott v Praze zasedání svých partajních podřízených. Z ČR byli na Webrovu poradu povoláni Markéta Pekarová-Adamová, Luděk Niedermayer (TOP 09), Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová (oba za KDU-ČŠL). Nedlouho po poradě český ministr Rakušan podepsal pakt o rozdělování nelegálních uprchlíků mezi jednotlivé země EU, a o placení tučného výpalného za uprchlíky zeměmi, které je nebudou chtít přijmout. Proti tomuto paktu chystá Polsko referendum, aby ho zneplatnilo!

Zajímavé je, že když podobná obvinění proti fialové vládě a imigrantům pronesou čeští politici, jako Okamura, Rajchl, či jiní odborníci, začnou varovat, že skutečná vlna násilí imigrantů ČR teprve postihne, fialová média a politici okamžitě bijí na poplach a obviňují je z vyvolávání nenávisti. Když ovšem promluví těžká váha současné světové politiky Morawiecki, čeští političtí mopslíci jsou najednou potichu! ...

... Naposledy jsem dostala trest odnětí svobody na 45 dnů v Oaklandské okresní věznici v Pontiaku v Michiganu, z něhož jsem si odseděla třicet čtyři dnů. ... zatkli mě, když jsem se pokoušela v zařízení, kde se dělají potraty, mluvit se ženami o potratu a říkat jim, že jejich nenarozené děti jsou také lidé. Když přišla policie, řekla jsem, že nemůžu odejít, protože v sázce jsou lidské životy. ...

21. února (2023) jsme byli odsouzeni a vynesení rozsudku bylo naplánováno na 30. března. Arvantová doufala, že z její soudní síně odejdeme spokojení, že jsme dostali jen osmnáctiměsíční podmínku. Avšak podruhé v dějinách prolife aktivismu kromě jiných podmínek zkušební doby uložila i to, že se budeme zdržovat nejméně pět set stop od všech potratových středisek v okrese, včetně nemocnic, které provádějí potraty. Soudce Marc Barron v procesu s členy Red Rose Rescue v roce 2018 nám uložil tutéž podmínku, kterou jsme o několik měsíců později úmyslně porušili.

Stručný přehled článku, který 16.7.2023 zveřejnil Dr. Joseph Mercola

- Světová zdravotnická organizace se snaží převzít kontrolu nad všemi aspekty života každého člověka na celém světě pod záštitou "biologické bezpečnosti".

- Vzniká nová organizace nazvaná „Dveře ke svobodě“, kde se každý může na jednom místě dozvědět, o jaký plán se jedná a co můžeme udělat, abychom ho zastavili.

... Jesenicko už není oním ostrůvkem pozitivní deviace, jakým se mi jevilo před šesti lety, když jsem se sem stěhoval. Genderová ideologie pronikla i sem a velké zmatení zasáhlo rodiny, které by se vyvíjely úplně jinak, kdyby jejich děti nebyly masírovány genderovou propagandou. Situace naštěstí není zdaleka taková jako ve Spojených státech nebo v Kanadě – vývoj v těchto zemích pozorně sleduji. Ještě jsem neslyšel, že by u nás byla škola, v níž se děti bez vědomí rodičů převléknou do šatů opačného pohlaví a začnou pro sebe používat nové jméno. Ještě jsem neslyšel o tom, že by si patnáctileté dívky nechaly amputovat prsa.

Tento týden prošla Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení vazalská smlouva o budoucí přítomnosti vojsk USA na základnách v České republice. ... Pro návrh na zamítnutí této smlouvy hlasovali pouze poslanci hnutí SPD a tři stateční poslanci hnutí ANO. ...

Odmítám s vládou – a proti občanům – hrát pokryteckou hru na sovětské peklo a americký ráj, a nebudu našim občanům lhát. Česko-americká obranná smlouva je nebezpečný dokument, který jde zcela proti základním českým národním zájmům. Nejlepším důkazem pro toto tvrzení nejsou ani tak vzletné projevy a sáhodlouhé analýzy, ale tvrdá a suchá fakta – tedy citace z této smlouvy a její porovnání se smlouvou o pobytu sovětských vojsk v Československu. Pak bude vše hned jasnější.

Bývalý šéf vojenského zpravodajství, velvyslanec ČR v Afganistánu v letech 2010 - 2013, generálmajor Petr Pelz 23.5.2023 na Protiproud TV mimo jiné řekl:

- počet padlých na straně Ukrajiny je cca 6x až 8x vyšší než na straně ruské

- Ukrajině dochází vojáci, asi je bude muset někdo nahradit - pravděpodně Slované z východní Evropy; Francouzi, Němci ani Italové to patrně nebudou

Druhého května si připomínáme deváté výročí masové vraždy v Oděse. Druhého května roku 2014 tam našlo pět desítek lidí trýznivou smrt v plamenech nebo na následky střelby. Nejmladšímu zavražděnému bylo sedmnáct let, nejstaršímu sedmdesát. Byli to občané Oděsy a kromě ruského původu je spojoval nesouhlas s pučem podporovaným USA, ke kterému došlo v únoru téhož roku na Majdanu v Kyjevě.

Nejsem si úplně jistý, proč lidé, kteří vystupují jako mluvčí majitelů zeměkoule (například George Soros či Klaus Schwab) a hovoří o budoucím novém báječném světě, se tolik inspirují těmi nejšílenějšími nápady Mao Ce-tunga či Vladimíra Iljiče Lenina. ...

Green deal a Velký reset představují moderní analogii Maova Velkého skoku vpřed, jen místo tehdejší decentralizované výroby oceli na každém čínském dvorku, máme vyrábět elektřinu z občasných zdrojů (fotovoltaika, vítr, biomasa) stejně rozptýleně.

Naslouchá-li člověk mocným politikům, premiérovi či ministrům například, nemůže přehlédnout, jak se jejich vidění světa rozchází s realitou. A to úplně a vždy! Vypadá to na jakýsi „povinný optimizmus“ děj se co děj.

Moc zjevně nemůže přiznat vlastní neschopnost, doznat, že jí vládní agenda přerostla přes hlavu, že nemá představu ani prostředky jak řešit problémy, které zdědila či způsobila. Neschopnost totiž nelze přiznat bez toho, že se kajícník vzdá moci a uvolní místo pro kompetentní náhradníky. A to se nestává, neboť moc není prostředkem k provozování politiky ale politika je prostředkem k získání moci ...

Docentka Ilona Švihlíková v rozhovoru s Petrem Hájkem na Protiproud TV dne 4. dubna 2023 mimo jiné řekla:

- Česká republika ročně přichází o 250 až 300 miliard korun – to je zisk, který je od nás vyvážen do zahraničí a zároveň mnohé právnické osoby neplatí daně (z důvodů různých výjimek); ještě zásadnější je to, že v rámci korporací jsou předražovány nákupy služeb (konzultace, software, školení) dceřinými společnostmi od mateřských – vytváří se tím uměle ztráta – toto představuje daňový únik pravděpodobně dalších 300 až 500 miliard korun ročně