Když jsem kdysi studoval únorové události roku 1948, tak kromě jiných odporností, které se v té době přihodily, jako bylo např. revoluční a tedy neústavní vytvoření akčních výborů NF, které likvidovaly politické oponenty nastupující totalitní moci, jsem si povšiml jednoho momentu.

Prezidenta republiky Beneše ve vrcholu únorové krize navštívila delegace odborářů. Samozřejmě těch, kteří podporovali komunistický puč. A byli k prezidentovi vyslání právě probíhajícím Sjezdem závodních rad.

9. března 2023 byl hostem v Xaver Live TV Petr Kratochvíl a mimo jiné řekl:

- doufám, že Bidenova administrativa půjde do Guantanáma

- přál bych si, aby se vrátila stará dobrá Amerika, to je třeba Ronald Reagan

- Amerika byla prodána, je to zrada elit

- vznikají dvě totality: Brix (Čína, Rusko, Indie, Irán) a ta druhá, západní: liberální fašismus; to, co je teď v Americe, bude za rok nebo za dva tady

Jana Bobošíková v pořadu "Aby bylo jasno" z 1. února 2023 mimo jiné řekla:

- vláda na začátku ledna potichu schválila balík změn v oblasti obrany

- načelník generálního štábu Karel Řehka: V případě války NATO s Ruskem by Česko muselo výběrově mobilizovat

- vláda žádá vynětí europoslanců a strážníků z povinnosti bojovat v případě války

- příští týden (7.2.2023) má navržené změny projednávat sněmovna, vláda požaduje, aby změny byly schváleny již v prvním čtení, tedy rychle a potichu

V rozhovoru s Petrem Hájkem 19.1.2023, doc. Ing. Miroslav Ševčík, Csc., děkan Národohospodářské fakulty VŠE, mimo jiné řekl:

- rád používám oficiální dokumenty, abych nebyl nařčen za šíření dezinformací, takže tady mám výroční zprávu Aspen institutu za rok 2021, kde je paní Nerudová i Petr Pavel, mezi podporovateli (Aspen institutu) jsou mimo jiné ČT, ČRo, pan Bakala ....

- nejlepší studenty jsme měli v 90. letech, dnes studenti neumí mluvit, neumí psát, neumí dávat věci do souvislosti

Dnes už jediný vlastenecký kandidát na úřad prezidenta v rozhovotu s Petrem Hájkem na PPTV ze dne 7. listopadu 2022 mimo jiné řekl:

- V roce 1967 jsem přišel do Prahy na FF UK; místo ČSM jsme založili Akademickou radu studentů. Ta se později (1968) stala základem pro Svaz vysokoškolského studentstva, který nebyl součástí Národní fronty. Nebyli jsme proti režimu, ale mimo oficiální struktury. Zúčastnili jsme se stávek 28. října a 17. listopadu 1968. Patřil jsem k těm, kteří vystupovali proti okupaci, s Janem Palachem jsem chodil do kruhu. Nakonec jsem byl odsouzen na 2,5 roku, kvůli letákům k 21. srpnu, které jsem pomáhal psát a distribuovat.

Před 33 lety jsme si představovali, že společnost otupělá desetiletími socialistických stereotypů se s příchodem nové doby změní k lepšímu. Aby se probudila, aby byla ušlechtilejší, spravedlivější a čestnější. Co bychom si tehdy pomysleli, kdybychom věděli, co se stane?

Ano, je spousta věcí z těch dob, které bychom nechtěli vrátit. Je však na pováženou, i když bereme v potaz „vzpomínkový optimismus“, že velká část dnešní veřejnosti považuje tehdejší systém a svět vcelku za lepší než svět dnešní.

MUDr. Soňa Peková v rozhovoru s Petrem Hájkem (Protiproud TV) 2.11.2022 mimo jiné řekla:

- biologický výzkum, který probíhal v laboratořích na Ukrajině, byl extrémně nebezpečný – co se tam našlo, o tom mluví 300 stránkový dokument předložený Ruskem v Radě bezpečnosti OSN, který obviňuje z provozování těchto nebezpečných experimentů USA – o tom nelze mlčet nebo to označovat za dezinformaci

... Sedmileté řádění Němců - a jejich českých udavačů a pomahačů - stálo český a slovenský národ na 360 tisíc zničených životů, včetně životů skutečných elit národa, devastaci kultury a vysokého školství - a samozřejmě i důstojnosti a duše národa... Nezapomínejme na hrdiny, co se okupaci postavili, se zbraní v ruce nebo jiným způsobem, na domácí i zahraniční vojáky a na odbojáře, parašutisty, partyzány, i na prosté občany, kteří s rizikem jisté smrti přispěli svým dílem k porážce německých okupantů, což nebyli pouze nacisté, jak je dnes módní nepravdivě říkat. Nezapomínejme na osud, jaký Čechům chystali špičky velkoněmecké říše - šlo o genocidu obrovských rozměrů ...

Hitlerova touha, aby se celá Evropa stala jedinou politickou entitou a jeho snaha získat podporu v okupovaných zemích přispěly ke vzniku systému nacistického "evropského" myšlení. Hitler věřil, že plní opravdovou evropskou misi a své konání označil jako zabezpečení Evropy a světa, a to skrze vytvoření říše. ...

Stále zřetelněji je jim patrné, že je jim bráněno v tom, aby rozhodovali o své budoucnosti. Jsou tu jiné síly, které postupnými, čím dál razantnějšími kroky realizují projekt nového společenského řádu. To lze doložit mnoha poukazy a nemusí se vždy jednat jen o fakta vzatá z oficiálního politického a společenského života. Tak jako samotná realita světa má svou stránku bezprostředně viditelnou, za níž se skrývá její „odvrácená tvář“, tak i politika má svou exoterickou (mediální) a esoterickou (zahalenou, tajnou) dimenzi. Ale již zde na Zemi platí, že nic není natolik skryté, aby se to alespoň náznakově neukazovalo. Všimněme si jednoho takového „znamení“.

Na podzim roku 2020 vyšla v italském nakladatelství Marsilio kniha Giugliana di Bernarda Il futuro di Homo sapiens. Zajímavý na ní je již její autor. Giuliano di Bernardo je zasvěceným zednářem, který byl v letech 1990–1993 velmistrem Velkého Orientu Itálie a svoji péči o dobro člověka prokázal i tím, že o něco později založil novou zednářskou lóži s názvem Gran Loggia Regolare d‘Italia.

Předseda ruského Svazu evangelikálních křesťanů (letničních), biskup Sergej Rjachovskij, vidí v současném dění na světové scéně znamení blížícího se konce světa.

"Žijeme v době, kdy dochází k tektonickým změnám. Masa desek - národnostních, politických, ekonomických, finančních - se posouvá a důvěra, kterou jsme měli včera, dnes neexistuje," řekl Rjachovskij, který vystoupil v Petrohradě na právě probíhající Malé radě ROSCHVE (18.10. - 20.10.2022), což je největší protestantské sdružení v Rusku.

Podle biskupa nám Bůh dal "milostivý čas, abychom žili uprostřed naplnění jeho Zjevení ..., a vy i já jsme svědky toho, že evangelium se nyní naplňuje, naplňuje se před našima očima: hladomory, morové rány, pandemie, lidé proti lidem, království proti království atd.".

Ač se očkování proti covidu většinově prezentuje jako zcela bezpečné, možných nežádoucích účinků je celá řada. Od banálních po velmi závažné až fatální. Oficiální statistiky vykazují vysokou míru podhlášení, ale i z nich už je vidět, že se děje něco, co bychom neměli zametat pod koberec. Lidé, kteří se nechali očkovat a pak se u nich objevily různě závažné zdravotní potíže, žijí mezi námi. Jejich příběhy jsou důležité, jejich příběhy chceme ukázat veřejnosti.

Ne proto, abychom rozdmýchávali emoce a hloubili příkopy, ale proto, že každá doba a její průvodní jevy si zaslouží svůj dokument.

Svědomí národa, 12.10.2022

SN: ... Jde udělat, aby Evropa nebyla závislá na ruském plynu?

Vladimír Štěpán: Nejde, Evropa dováží 200 miliard m3 z Ruska, celková spotřeba je 440 miliard. Je to skoro polovina. U Německa je tento poměr ještě horší. Zajištění náhrady je na 10 – 15 let. Musíte mít exportní terminály, které stavíte několik roků, musíte mít ložiska … musíte mít lodě, které spotřebují 20 – 30 % nákladu na svůj provoz … Cena ruského nebo norského plynu by měla být dlouhodobě 10 Kč, ale u LNG je to 50 Kč ...

SN: Co nás stojí nečinnost nebo tedy strukturálně nevýznamné kroky naší současné vlády na poli energetiky?

Vladimír Štěpán: My, jako jediný stát v Evropě, kupujeme elektřinu i plyn na burze, takže když tam jsou šílené ceny, na nás to dopadá nejvíc, proto u nás nejvíce krachuje průmysl; máme nejvyšší ceny elektřiny v Evropě.

Brzy uplyne 33 let od listopadu 1989, kdy jsme vyjádřili svoji touhu budovat v naší zemi demokracii a ukončit jednou provždy totalitu, která vystřídala šestiletou totalitu německé okupace a brzdila 41 let rozvoj našeho národa. 33 let je doba, za kterou vyroste nová generace, je to doba kterou potřebovala Jižní Korea k tomu, aby se dostala z pozice čtvrté nejzaostalejší země mezi nejrozvinutější země světa. Kam jsme za tuto dobu pokročili my od listopadu 1989? ...

Pokud je nám ve volbách dána pouze možnost volit mezi špatným a horším, pak nežijeme v demokracii.

Bloggera Big Serge pokládám za jednoho z nejzajímavějších komentátorů současné situace, se skvělými analytickými postřehy ... Je ovšem také pravda, že Big Serge je součástí určitého ekosystému – anglicky píšících bloggerů a analytiků, kteří píšou o mezinárodních vztazích, válce a možnostech dalšího vývoje. Jejich debata je naprosto otevřená, což je skvělé v tom, že mohou zkoumat různé myšlenky, dopouštět se omylů, ty omyly vyvracet. Intelekt každého účastníka takové diskuze pak vydává mnohem lepší výsledky, než kdyby psal sám nebo kdyby opakoval předepsané fráze, jak je tomu žel většinou v českém prostředí (ať už jsou ty fráze mainstreamové nebo alternativní).