... Muslimové v Evropě a Velké Británii si podobně jako sekularisté v USA zvykli vznášet požadavky, a rovněž uvykli tomu, že se jejich požadavky plní. Ať jde o halal jídelníčky, modlitebny ve školách, speciální umývárny nebo osvobození od výuky týkající se holocaustu, evropští muslimové obvykle dostanou, co chtějí.

Islamistům a sekularistům je společná touha zmonopolizovat si veřejný prostor. Jedni i druzí rovněž pokládají křesťany za obzvláštní nepřátele svých rozpínavých ambicí. V důsledku toho se snaží vliv křesťanství na veřejný prostor minimalizovat. Třebaže muslimů na Západě není početně dost na to, aby vliv křesťanů omezili přímo, mohou tak činit nepřímo, tím, že dávají najevo, že je některé křesťanské názory a praktiky silně urážejí. Mohou se spolehnout na to, že zbytek zařídí místní í státní úřady a vlažní křesťané. ...

Foto: Wikimedia Commons, Joe Shlabotnik

Celý článek: MONITOR, ročník XV., číslo 3, 11.2.2018, str. 9 (zde), originál zde.