19. listopadu 2019 v prostorách sněmovny proběhl seminář pořádaný Jiřím Kobzou (SPD) s tématem Pronásledování křesťanů ve 21. století. Toto je jedno z témat, o kterém mainstreamová média nepíší a nemluví. Na semináři vystoupilo několik řečníků, zde je několik postřehů z přednášky: "Michal Semín – Křesťané pod bičem liberalismu – Praha 19.11. 2019".

 

- Celá LGBT agenta je v přímém rozporu s křesťankými hodnotami. Prosazování gender ideologie krok za krokem posunuje křesťanské názory mimo rámec povolených. V poslední době například probíhá vyšetřování finské poslankyně za údajné šíření nenávisti, protože na svém Facebooku kritizovala účast luteránské církve (které je členkou) na pochodu Helsinky Pride.

semin 19112019

Michal Semín 19.11.2019

- Podle kanadského antidiskriminačního zákona je označení homosexuálního styku za hřích trestné, a tak se tam nezřídka dostávají duchovní a kazatelé před soud. Na kanadské církevní školy je vyvíjen tlak, aby uznávaly homosexuální soužití za rovnocenné s manželstvím, jinak budou zavřeny.

- Prosazování LGBT agendy a protikřesťanských postojů u nás je do značné míry zásluha Evropské unie. Z podnětu Evropské komise vznikl Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty. Z těchto peněz má být přímo z Bruselu financováno šíření LGBT a gender agendy. Zásadní přitom je, že peníze nejsou přidělovány se souhlasem národních vlád, ale přímo vybraným nevládním organizacím. Brusel tak může proti neposlušným vládám mobilizovat domácí liberální opozici. Za ČR dokument podepsala paní Jourová.

- Sexuální výchova v Německu (velmi liberální) - rodiče, kteří na tyto hodiny nepustí své děti, jsou vystaveni trestnímu stíhání a asi deset jich bylo uvězněno.

- Liberalismus předstírá, že žádnou ideologií není, že je neutrální. Jak by potom mohl liberalismus označovat vyznavače konzervativních hodnot za extrémisty? Liberálnímu režimu nevadí křesťané, kteří přizpůsobují morální požadavky současným trendům, duchovní, kteří žehnají homosexuálním svazkům a podporují migraci. Toto naopak liberálové vítají a využívají ve svůj prospěch.

- Byl promítnut graf znázorňující počet vyznavačů světových náboženství od roku 1945 do 2019 (1945: 1. místo Římskokatolická církev, sunitský islám 7. pozice; 2019: 1. místo sunitský islám).

Video z přednášky zde.