... V období nacistické okupace bylo vyvražděno minimálně 350.000 Čechoslováků, další desetitisíce občanů zemřely následně v důsledku válečných útrap. 8.200 Čechů bylo na území tzv. Protektorátu popraveno, na 70 tisíc českých Židů zemřelo v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Brutálně vyhlazeny byly i celé obce, na místě prvním Lidice a Ležáky.

Dále je nutné neustále zdůrazňovat, zejména pro ty, kdož veřejně prolhaně píší a hovoří o bojácných kolaborujících „čecháčcích“, že jen v domácím odboji zahynulo během německé okupace sto tisíc Čechů. ...

 

Dalším důvodem pro navrhované doplnění a změnu zákona je pak stále viditelnější (a nepřípustná) snaha o přepisování dějin, zejména pak tendence směřující k relativizaci viny za druhou světovou válku a škod napáchaných německými nacisty (nejen) na české zemi a českých lidech. Ruku v ruce s tím kráčí – v určité části společensko-politického a mediálního spektra – až adorace pronacistických elementů typu banderovců a vlasovců, a naopak tlak na likvidaci památníků osvoboditelů Československa od nacistické okupace. ...

Celý článek zde.

 

 protiproud hranice posselt 600

Obrázek: protiproud.cz