„ ... Ve svých útocích se liberálové zaměřují právě na to, co je pro nás nejdůležitější, na základní kámen politického řádu, o který usilujeme, na základní hodnoty jako národ, rodina a náboženská tradice ... Byla nám vnucena doktrína, že demokracie může být pouze liberální. Liberální demokracie může přinést chaos a kolaps, víc škody než užitku – to je jeden z důvodů, proč fandíme dalšímu vítězství Donalda Trumpa. ...

 

Bitva mezi globální elitou a národním odporem ještě neskončila ... Občané evropských zemí si brzy uvědomí, že současné evropské instituce neslouží jim, ale zájmům George Sorose a jemu podobných ...

Školy musí chránit ideály a hodnoty rodiny a také držet nezletilé dál od genderové ideologie a duhové propagandy. Liberálové v tom vidí v lepším případě středověkou zaostalost a v horším případě klerikalismus s fašismem. ..."

Viktor Orbán řídí Maďarsko už deset let (předtím, na přelomu století, předsedal vládě čtyři roky) a je v Evropské unii považován za rebela a diktátora. Ale to, co napsal ve svém článku publikovaném v pondělním vydání Magyar Nemzet, je silné i na něho. Orbán vystupuje nejen jako obránce národního státu a kritik šílených liberálů v globálním měřítku, ale také jako vůdce křesťansko-demokratického směru v Evropě a dokonce i na celém Západě. Vyjadřuje se přesně a otevřeně – způsobem, jaký evropští lídři již dlouho neznají ...

Celý článek v češtině zde v originále zde.

petr akopov 600

Petr Akopov