Texaský generální prokurátor Ken Paxton se obrátil přímo k Nejvyššímu soudu USA s žalobou na protiústavní a zmanipulované volby ve čtyřech státech – Georgii, Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu. V současné době texaskou žalobu podpořilo již sedmnáct států a sám šéf Bílého domu podal u Nejvyššího soudu USA žádost, aby byl do této žaloby zahrnut jako zainteresovaná třetí strana. ...

 

V žalobě se uvádí, že výše uvedené státy porušily klauzuli Ústavy USA o volbách, protože provedly změny v pravidlech a postupech při hlasování prostřednictvím soudů nebo výkonných orgánů, ale nikoli prostřednictvím státních zákonodárných sborů, jak to vyžaduje zákon. Kromě toho existovaly rozdíly v pravidlech a postupech hlasování napříč státy, které diskriminovaly Republikány a porušovaly ústavní doložku o „rovné ochraně“. A konečně v těchto státech došlo v důsledku výše uvedeného k „porušení volebního řádu“. ...

To vše prakticky znamená, že bude-li vyhověno texaské žalobě, budou si čtyři zákonodárné sbory dotčených států moci nezávisle zvolit své vlastní volitele, jak to vyžaduje ústava USA, pokud nebude možné potvrdit vůli lidu pro nezákonnost volebního procesu nebo pro jeho opakované porušování. Nicméně i prosté vynulování hlasů volitelů v těchto čtyřech státech by vedlo k Trumpovu vítězství, pouze by si to vyžádalo vleklejší proceduru. ...

Celý článek česky zde a originál zde.

podporovatele Trumpa pred nejvyssim soudem 600

Podporovatelé prezidenta Trumpa před Nejvyšším soudem 8.12.2020. Foto: REUTERS/Erin Scott