"Dospěli jsme k závěru, že volební systém Dominion byl záměrně a účelně navržen s inherentními chybami, aby vytvářel systémové podvody a ovlivňoval volební výsledky. Systém záměrně generuje enormně vysoký počet chyb při hlasování. Elektronické hlasovací lístky jsou poté předány k manuální opravě." — Forenzní audit provedený v okrese Antrim ve státu Michigan společností Allied Security Operations Group (revidované předběžné shrnutí, verze 2), 13. prosince 2020.

 

"Přípustná míra chybovosti volebních záznamů stanovená Federální volební komisí je 1 z 250 000 hlasovacích lístků (0,0004 %). My jsme zjistili míru chybovosti 68,05 %. To potvrzuje významné a fatální chyby v oblasti bezpečnosti a integrity voleb." — Forenzní audit provedený v okrese Antrim ve státu Michigan společností Allied Security Operations Group (revidované předběžné shrnutí, verze 2), 13. prosince 2020. ...

Vysoká míra chyb byla podle auditorů způsobena algoritmem obsaženým v softwaru Dominion, který přiřazoval různé váhy hlasům odevzdaným různým kandidátům v poměru od 2/3 až do 1/3. To umožnilo volebním úředníkům aplikovat na kandidáty váženou číselnou hodnotu a tím změnit celkový výsledek. Vítěz byl podle auditorů určen na základě bodů, nikoliv na základě počtu hlasů.

Audit také zjistil, že všechny logovací soubory serveru před časem 23:03 hodin 4. listopadu 2020 byly vymazány. Výsledkem toho je, že chybí všechny logovací soubory ze dne před volbami, z volebního dne a ze dne po volbách. Kromě toho chybí i všechny položky logu manuálních oprav jednotlivých volebních hlasů pro volební cyklus 2020. Proces manuální opravy je podle auditorů nejjednodušším způsobem manipulace s hlasy. Federální zákon vyžaduje, aby byly všechny volební záznamy uchovávány po dobu 22 měsíců od data všeobecných voleb. ...

Celý článek česky zde, originál zde.

allied 600

Webová prezentace společnosti Allied Security Operations Group