Od zavraždění Martina Luthera Kinga uplynulo víc než půl století. Jak národ na jeho zabití reagoval? Odpověď je snadná. Ihned se vzedmula vlna téměř všeobecného smutku a rozhořčení, které se neomezovaly na žádnou konkrétní rasu či politické přesvědčení. Američané v celé zemi byli tím, co se stalo, zděšeni a byli pevně odhodláni pokračovat v zápase, který dr. King vedl a který ho stál život.

O jaký zápas šlo? Jaké cíle mělo hnutí, jež spolu s ostatními započal a které jeho následovníci odmítli opustit? Lze je shrnout dvěma slovy: rovnost a spravedlnost. Prakticky to znamenalo, aby nikdo nebyl posuzován, slovy samotného dr. Kinga, „podle barvy své kůže, nýbrž podle obsahu svého charakteru“.

Toto vyjádření zní dnes velmi staromódně. V podstatě je natolik zastaralé, že pokud by se na něj v dnešní době někdo ve své lehkovážnosti odvolával, nejspíš by byl brzy umlčen.

Co se to s námi stalo, že jsme dospěli do takového stavu? Uctívané ideály prohlašujeme za přežité a pak zatracujeme lidi, kteří v nich nadále vidí trvalou hodnotu a kteří jsou tak zpátečničtí, že idealizují vztahy mezi lidmi, jako by nezáleželo na barvě, ale hlavně na charakteru. ...

Celý článek česky (str. 14) a originál.

marin luther king 600

Martin Luther King. Zdroj ČT24