... Vzpomeňme, že v roce 2013 nestála premiéra Nečase jeho funkci kauza kabelek jeho (budoucí) ženy, ale jeho snaha jednat otevřeně se všemi partnery a zájemci o jadernou zakázku, včetně Rusů, kteří, a to marně leckdo vyvrací, jsou de facto nejenom jedinými držiteli správného know-how a technologií na dostavbu elektrárny tohoto typu, ale jako státní firma máRosatom za zády i ruskou státní banku a tudíž nemůže během stavby zbankrotovat. ...

K věci samé: Stojí za to shrnout stručně zkušenosti z dalších podobných (zahraničních) případů. To se týče třeba projektu výstavby nové (druhé) jaderné elekrárny v Kozloduji v Bulharsku,který se měl realizovat počínaje rokem 2000 a kde výběrové řízení vyhrála ruská společnost Atomstrojexport. To se však nelíbilo zjména USA - a také (tzv. prozápadní) části domácí politické scény. Nakonec se Američanům podařilo „přesvědčit“ bulharskou vládu k tomu, aby smlouvu o výstavbě této jaderné elektrárny uzavřenou s ruskou společností vypověděla.

V roce 2011 poté podepsalo Bulharsko s (nechvalně známou) americkou společností Westinghouse memorandum o výstavbě nového reaktoru pro svoji stávající jadrnou elektrárnu Kozloduj - a také o pozdější výstavbě nové jaderné elektrárny.

Nejen, že Američané požadovali za realizaci zakázky dvakrát tolik peněz než Rusové, ale nakonec - v roce 2015 – tento projekt úplně odmítli realizovat!

V roce 2015 tak byla smlouva v tichosti zrušena. Ve skutečnosti tedy nešlo ani o konkurenční projekt výstavby jaderné elektrárny, ale pouze o odstranění Rusů ze zakázky. ...

Celý článek zde.

Letecky pohled na JE Temelin

Letecký pohled na JE Temelín. Zdroj: ČEZ