Ing. Ivana Melenová, PhD. vystudovala biochemii a molekulární biologii, mnoho let pracovala v laboratoři, kde se - mimo jiné - hodně zabývala DNA.

... Náš imunitní systém je geniální a v momentě, kdy do našeho organismu proniknou nějaké viry nebo bakterie, má schopnost rozpoznat, že to jsou částice, které tam nepatří. ... Pozná to podle toho, že každá bakterie nebo virus má na svém povrchu určité struktury. Buňky imunitního systému to rozpoznají - jsou buňky první linie, ty začnou likvidovat - rovnou požírat - tyto cizorodé částice. K tomu je ještě "druhá linie" - říkám to opravdu laicky - kdy organismus je schopen si zapamatovat, že se s touto bakterií nebo virem už setkal, protože ten povrch má nějakou strukturu, a oni na principu zámku a klíče vytvoří protilátku, a to už si ten organismus potom pamatuje. Princip očkování je ten, že se do našeho těla vpraví nějaká struktura, která potom pro náš imunitní systém znamená, že má na něj vytvořit protilátky. Je to ten povrch bakterie nebo viru. A když potom přijde organismus do kontaktu s opravdovým virem, tak už jsou tam vyrobené ty protilátky.

Naproti tomu mRNA vakcína vůbec nevyužívá tohoto přirozeného procesu ... v tomto případě měníme biochemii, měníme buněčný program našich buněk ... Naše normální buňka má jádro, ve kterém je DNA, "posvátná" genetická informace ... v okolí buněčného jádra je ribozóm, něco jako tiskárna ... když se sem dostane mRNA, ribozóm to přečte a začne vyrábět aminokyseliny, které jsou stavebními kameny bílkovin. To je potom tedy ten protein, který má nějakou funkci (např. hormon nebo enzym nebo nějaká stavební jednotka). Takto funguje naše vlastní tělo, které si vše řídí, aby to fungovalo správně. A co mi teď uděláme tou mRNA vakcínou: vezmeme kousek RNA toho viru ... a pomocí injekční stříkačky ho vstříkneme do svalu. ... Tato genetická informace se dostane do našich buněk. Neprojde až do jádra, dostane se do citoplazmy, kde ji uvidí ten ribozóm, který nerozlišuje, jestli je to RNA viru nebo naše, a rovnou vyrobí to, co tam je zakódované. ... To, co vyrobí, je takzvaný S-protein, bílkovina, která je na povrchu toho viru, vytváří takové bodlinky. ... Účelem vakcinace je, aby se protilátky vytvořily dříve, než by se virus dostal do buněk. Takže se začne vyrábět ten S-protein podle kratičké genetické informace vyjmuté z toho viru a naše vlastní buňky produkují tento S-protein. A co se neví: kolik našich vlastních buněk začne tenhle S-protein tvořit, co se děje pak s tímhle S-proteinem. Cílem je, aby náš imunitní systém zaznamenal tento S-protein a řekl si: Ha, ty jsi cizí, ... tebe znám, tebe zlikviduju. My nevíme, kolik našich vlastních buněk poslechne tu vakcínu a začne vyrábět ten S-protein a je možné, že náš imunitní systém na to zareaguje tak, že začne ničit naše vlastní buňky, protože vyhodnotí, že jsou poškozené, a když jich bude moc, tak zničí moc těch našich vlastních buněk. To je vlastně auto-imunitní onemocnění, které když člověka nezabije, tak mu velmi výrazně sníží kvalitu jeho života.

Ta vakcína do teď není schválená, tak jak by byly schválené normální vakcíny po několikaletém testování, je schválená jen v nouzovém režimu ... je teprve ve třetím stádiu ze čtyř, která jsou nutná ke schválení ... všichni by měli být dostatečně informováni, že ta vakcína má nějaká rizika ... a že je to experimentální vakcinace, která může mít nějaké následky ...

Celé video zde.

ing ivana melenova