Údaje z Evropské databáze zpráv o podezření na nežádoucí účinky (EudraVigilance) ukazují, že poruchy nervového systému jsou druhou nejčastěji hlášenou nežádoucí reakcí na vakcíny SARS-CoV-2. Podobně ve zprávách o jejich nepříznivých účincích ze Spojeného království (UK) je výskyt onemocnění nervového systému na druhém místě.

Důležitým zjištěním z britské databáze je statisticky významný a klinicky relevantní 2,6-násobný nárůst Parkinsonovy choroby (v jejímž rozvoji hrají významnou roli také priony) po očkování s vakcínou AstraZeneca .... Dalším prionovým onemocněním s výrazně vyšším výskytem po očkování AstraZenecou ve srovnání s Pfizer byla fatální familiární insomnie (p = 0.003), vzácné infekční onemocnění projevující se neschopností usnout. Do britské databáze bylo nahlášeno 904 úmrtí po vakcíně AstraZeneca a 425 po vakcíně Pfizer. ...

V analýze z aktuálních Evropských údajů (srpen 2021), se riziko tromboembolických příhod po očkování s AstraZenecou zvýšilo 4-krát (RR 4.3). ... Po podaní Pfizer–BioNTech vakcíny bylo zaznamenaných 313 úmrtí (4,4 úmrtí na 1 000 000 dávek) a po podaní AstraZenecy 273 úmrtí (13,1 úmrtí na 1 000 000 dávek). ...

Vzhledem k tomu, že velké množství mladých žen používá hormonální antikoncepci, což také významně zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin, je život a zdraví mladých žen ohroženo současně dvěma významnými rizikovými faktory. Je důležité poznamenat, že každý z těchto rizikových faktorů způsobuje krevní sraženiny různými mechanismy; vakcíny proti SARS-CoV-2 hlavně imunologickými mechanismy, zatímco hormonální antikoncepce hlavně narušením homeostáze koagulačních faktorů krve. ...

Je tedy slogan "vakcína je svoboda" skutečně pravdivý? Údaje z citovaných studií, ale také například z CDC databáze (6.968 úmrtí po aplikaci SARS-CoV-2 vakcín v USA) ukazují, že mnozí z těch, kteří tomu uvěřili, nebo se nechali "dobrovolně" očkovat, například aby neztratili práci, jsou již mrtví. Ostatní očkovaní trpí vážnými neurologickými onemocněními, která je v nadcházejících letech života znevýhodní. ...

Celý článek - včetně názvů použitých vědeckých studií - zde.

astra zeneca 600

Ilustrační foto