... Na současný nedostatek energetických surovin si EU zadělávala zhruba dvě desetiletí, zlomový moment představovalo rozhodnutí německé vlády z března 2011 o ukončení provozu jaderných elektráren v roce 2022. K tomu se přidalo urychlené zavírání uhelných elektráren zdůvodňované ochranou klimatu. Měly to nahradit tzv. zelené obnovitelné zdroje, tedy větrná a solární energie. Nikdo však nepočítal s tím, že možná jsou obnovitelné, ale zcela určitě dočasné a nespolehlivé. Trpké ovoce klimaalarmismu, greténismu a vítězství zelené ideologie nad zdravým rozumem dozrává právě teď.

Energetické deregulace zavedené Evropskou komisí nebraly v úvahu, že dostatek stabilních dodávek levné energie představuje základní předpoklad fungování evropské ekonomiky. Paradoxně podpora „zelené energie“ vyhovuje pouze finančním spekulantům, protože, je-li něčeho málo, bude to drahé. Zatím se jedná o zdražení o stovky procent. Ve výsledku to skoro vypadá na předčasné finále Zeleného údělu. Elektřiny a plynu bude nedostatek, takže zdraží natolik, aby ji většina obyvatel nemohla zaplatit bez dotování ze strany státu, který na to nebude mít. Ještě hůře se povede energeticky náročným odvětvím průmyslu, takže kýžená deindustrializace EU a 55% snížení emisí CO2 bude nejspíš dosaženo již v příštím roce. ...

Celý článek zde.

green deal 600

Zelený úděl. Zdroj zde.