V diskuzním pořadu "Hovorme spolu" (28.11.2021) informoval onkolog MUDr. Ján Lakota, CSc. (Virologický ústav BMC SAV) o možných negativních důsledcích očkovaní na průběh a léčbu nádorových onemocnění: "Tím, že S-protein vstupuje do nádorů, může jednoznačně ovlivnit jejich růst. Za prvé tím, že může stimulovat růst samotných nádorových buněk ... a druhá věc: je tam výrazné poškození imunitního dozoru. Přestože člověk má nádor, imunitní dozor zajišťuje, aby nádor nerostl "nadivoko". Poruchou tohoto imunitního dozoru může dojít k nekontrolovatelnému růstu nádoru.

... lidem se po podání vakcíny může zhoršit imunita a začínají připomínat pacienty, kteří jsou HIV pozitivní ... mohou je napadnou patogenní kmeny, proti, kterým měli až doposud přirozenou imunitu. ... Porucha imunitního dozoru má i tento důsledek: v organismu každého člověka vzniká denně několik set tisíc nádorových buněk; imunitní systém zdravého člověka je tak vybaven, že tyto buňky dokáže odstranit. Pokud je imunitní dozor oslaben, je šance růstu nových nádorů enormně vysoká ...

Záznam zde.

hovorme spolu 28112021

Diskuzní pořad Hovorme spolu 28.11.2021