Během rozhovoru na Svobodném rádiu z 5. ledna 2022 MUDr. Marek Obrtel (lékař ZZS Olomouckého kraje) mimo jiné řekl:

- ve své praxi jsem se setkal s deseti jasnými případy prudkého zhoršení zdravotního stavu po očkování u dalších desítek případů je to pravděpodobně v důsledku očkování (dva případy jsou v rozhovoru popsány)

- s MUDr. Waksmundskou jsme se dotazovali několika ústavů patologie, zda by bylo možné provést pitvu zemřelého po očkování - žádný patologický ústav se nám nepodařilo ke spolupráci získat; ředitel jedné soukromé patologie, se kterým se osobně znám, mi řekl, že kdyby to povolil a bylo to publikováno, tak by to byl konec toho soukromého ústavu; od něho mám také informaci, že v předchozích letech u nich dělali cca 600 pitev ročně; v roce 2021 od ledna do září to bylo devět pitev (!!!) - počet provedených pitev se oproti jiným rokům radikálně snížil; přitom bez histologického rozboru nelze příčinnou souvislost mezi smrtí a očkováním jasně prokázat

- moje sestra, pracuje jako chirurg, nechala se kvůli práci očkovat, teď přiznala, že se hodně vyskytují recidivy nádorů, již zaléčené nádory se znovu otevřely, .... prokázat souvislost je ale těžké, pokud si zdravotník vůbec nepřipouští, že vakcína může mít tyto účinky

- 1908 lékařů podepsalo deklaraci lékařů proti povinnému očkování, přes 4 tisíce sester podepsalo deklaraci sester; je důležité podepisovat deklarace a petice, chodit na demonstrace, to je potřeba dělat zejména teď, do konce února

- nepodceňujme postcovidové příznaky i u neočkovaných lidí - i u nich může kolovat v krvi S-protein, stejně jako u očkovaných; doporučená kniha: "Pravda o COVIDU-19" (Dr. Joseph Mercola, obsahuje mimo jiné možnosti léčby covid-19 dostupnými léky)

Celý rozhovor zde.