Robert W. Malone v roce 1987 provedl přelomový experiment s transfekcí RNA do buněk člověka, který byl publikován v roce 1989. Následná studie publikovaná rovněž v roce 1989 zjistila, že žabí embrya takovou mRNA absorbují. V roce 1990 byla ve spolupráci s Jonem A. Wolffem, Dennisem A. Carsonem a dalšími poprvé navržena možnost syntetizovat mRNA v laboratoři a spustit tak produkci požadovaného proteinu. Tyto studie jsou považovány za jedny z prvních kroků k vývoji mRNA vakcín. Malone působil jako ředitel pro klinické záležitosti společnosti Avancer Group, člen vědeckého poradního sboru společnosti EpiVax, odborný asistent na lékařské fakultě Marylandské univerzity v Baltimoru a mimořádný docent biotechnologie na Kennesawské státní univerzitě. Byl generálním ředitelem a spoluzakladatelem společnosti Atheric Pharmaceutical, která se v roce 2016 podílela na vývoji léčby viru Zika.

Dr. Malone je lékařským ředitelem "The Unity Project" (sdružuje 300 organizací z celých USA), který bojuje proti povinnému očkování dětí proti COVID-19. 2. ledna 2022 poskytl rozhovor Kristi Leigh TV, kde mimo jiné zmínil:

- tohle je mediální válka v plném rozsahu. Informační válka, politická válka 21. století, kterou jsme nikdy předtím nezažili. Je globálně koordinovaná

- na počátku 80. let, když jsem chodil na vysokou školu, jsem studoval hodně politickou vědu. Četl jsem knihy o transnacionalismu a novém světovém řádu. Přišlo mi to fascinující, ale matoucí. Jak by se to mohlo stát? A teď vidět, jak se to v reálném čase odehrává, a to způsobem, kdy národní suverenita a vlády se stávají čím dál více zbytečnými. To je něco, co si lidé musí uvědomit. Tohle není o vakcíně

- nemáme dostatečná data ... kdyby dělali svoji práci a trvali na tom, aby Pfizer provedl několikaletou studii, kterou zahájil, než aby ji po pár měsících ukončil, a naočkoval všechny z kontrolní skupiny ... to byla záměrná strategie. Je spousta způsobů, jak můžete klinické testy zmanipulovat. Podle mě by nikdo neměl tyto experimentální produkty dělat povinné. Jsem přesvědčen, že to jde proti Norimberskému kodexu, Helsinské úmluvě, společnému pravidlu, Belmontské zprávě, atd. To, co se děje, je v plném rozsahu protiprávní jednání. Na webu, o kterém jsem mluvil, máme sekci s analýzou, proč to, co dělají, je protiprávní. Půjde to k Nejvyššímu soudu a uvidíme, co řekne

- Nevím, co se v roce 2022 stane. Ale na obzoru jsou pozitivní znamení ... Pokud celé tohle trauma, kterým národně a globálně procházíme, povede k uvědomění toho, jak jsme navzájem propojení, a jak potřebujeme léčení a komunitu, a jak je důležitá integrita a lidská důstojnost. Pokud tohle povede k uvědomění. To je možná naivní, extrémně optimistická, nadějná pozice v reakci na Velký reset ... lidé používají výraz velké probuzení.

Záznam rozhovoru s českými titulky zde.

robert malone 600