... satanova moc smrti, nenávisti a strachu zachvátila zem, proto se obraťte k Bohu, v modlitbě a postu, za všechny ty, kdo jsou pošlapáváni a zapomenutí v tomto světě bez Boha ... ano, satan roste, celé jeho království, ale proto se modlete ... když Boha chválíme, mobilizují se v nebi všichni andělé, aby vybojovali ten duchovní boj, aby znovu potvrdili že tady už je vítěz a že to, co se stane v duchovním světě, to se promítne jako realita do tohoto našeho světa. Když my zde Boha chválíme, v duchovním světě se odehrává krutý a těžký, ale vítězný boj.

... Pojďme se modlit v této víře, že je s námi celý duchovní svět, který je mobilizován proto, aby zavládlo Kristovo vítězství. Celé nebe nás volá: modlete se, protože roste zlo. A pojďme se modlit tak, že to je naše záležitost, staňme se hlasem těch, kteří jsou bez hlasu. To nejsou "oni", kteří utíkají ... to jsme my. ... Ať je to náš (duchovní) boj a naše modlitba; ano, dotýká se nás to ... a Ty Ježíši, Ty jsi vítěz, spojujeme se s Tebou, se všemi anděly a svatými a vyhlašujeme, že to, co je v nebi, se musí stát i tady na zemi. A stane se to, s tím stojíme v modlitbách na tomto místě.

Zdroj zde.

branislav kozuch 600