František Engel je farářem v obci Vyšné Nemecké, což je jeden z hraničních přechodů mezi Slovenskem a Ukrajinou. V pátek 25.3.2022 mimo jiné řekl:

Válka trvá už měsíc. Nadšení pomáhat, které mnozí měli, už vyprchává. Teď přichází ta těžší část, kdy nebudeme bojovat jen s chudobou, ale kdy bojujeme i se zlým duchem, který se bude snažit rozsévat nepokoj. A při této modlitbě se budeme modlit, abychom tento nepokoj zlomili. Ne ve svém jménu, ale ve jménu Ježíš …. se budeme modlit za pokoj. Dnes (25.3.) slavíme zvláštní svátek. Maria, obyčejná dívka, kterou si vybírá Bůh. První „ne“, které zaznělo z úst Evy, přivedlo člověka do problémů. A dnes, v tento svátek, zaznívá „ano, ať se stane Tvá vůle“. Maria říká: „já tomu nerozumím“, ale řekne „ano“. A přichází spása – Bůh vstupuje na tento svět, aby nám otevřel nebeské království. Ze všech stran slyšíme mnoho negativních informací. Ale proti tomu všemu je tady jedna veliká zpráva: Bůh se stává člověkem, když si vybírá obyčejnou dívku, a skrze ni jde spasit svět ….

Jsem velmi vděčný, že tu dnes můžeme být, v jednoduchém, malém kostele, kde místy opadává omítka, protože Bůh si vyvolil toto místo. Ne kvůli nám, ale kvůli sobě, aby ukázal mocným tohoto světa, že On je Bůh. …. A Boha, kterého nosíme ve svém srdci, jdeme přinášet dál. Jdeme Tě Pane přinést tam, kde Tě potřebují, jako Tě Maria nesla do chrámu. A ti, kdo se s Tebou setkali, byli vždy požehnaní. A my se o toto požehnání chceme dělit. Bůh věděl, že mám v srdci touhu opravit tento kostel. Ale není z čeho. Tedy, pardon, nebylo z čeho do této neděle. Přišel za mnou jeden člověk, dal mi několik tisíc euro a řekl: „to je na Boží dům, opravte ho“. V sobotu jsem si říkal, jak by ta oprava byla potřeba a v neděli přišly peníze. …

Když otevřeme své srdce Bohu, Bůh skrze nás bude konat. A koná. … Dnes mi v hlavě utkvělo Boží slovo: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Matouš 5, 9). … Máme přinášet pokoj, nejen bratřím a sestrám kteří utíkají před válkou, ale máš přinášet pokoj i do své rodiny … ne ho brát. … A my přinášíme pokoj na toto místo. … Ježíš neříká nadarmo: „kde jsou dva nebo tři ve jménu mém …“ to stačí na zázraky a zázraky se dějí. Před časem za mnou přišla jednadvacetiletá žena, která měla jít do nemocnice s rakovinou prsu. Začali jsme se modlit. Bál jsem se nahlas říct: „rakovino, nařizuji ti, odejdi ve jménu Ježíše“, ale zkusil jsem to. Ta žena pak odjela do Bratislavy a nějakou dobu jsem o ní neslyšel. Až když jsem odcházel z té farnosti, přišla její babička: „chci vám říct, že když jste se s vnučkou modlili, ona šla potom na kontrolu a nádor byl asi 3x menší. A den před operací jí žádný nádor nenašli“. A já jsem si uvědomil, že náš Bůh takové věci opravdu dělá. …

 

frantisek engel 600

Zdroj zde.

 

Pane, naplň nás silou Ducha svatého, abychom stáli při svých bratřích a sestrách, a abychom jim přinášeli pokoj. Naplň pokojem tuto vesnici, tento stát, naplň pokojem ty, kteří čekají za hranicí (v Užhorodě) a kteří nevědí co bude … Pane Ježíši Kriste, dotkni se teď všech, kteří Tě prosí za uzdravení. … Ježíš tě chce obejmout, dovol mu to ...