Předseda ruského Svazu evangelikálních křesťanů (letničních), biskup Sergej Rjachovskij, vidí v současném dění na světové scéně znamení blížícího se konce světa.

"Žijeme v době, kdy dochází k tektonickým změnám. Masa desek - národnostních, politických, ekonomických, finančních - se posouvá a důvěra, kterou jsme měli včera, dnes neexistuje," řekl Rjachovskij, který vystoupil v Petrohradě na právě probíhající Malé radě ROSCHVE (18.10. - 20.10.2022), což je největší protestantské sdružení v Rusku.

Podle biskupa nám Bůh dal "milostivý čas, abychom žili uprostřed naplnění jeho Zjevení ..., a vy i já jsme svědky toho, že evangelium se nyní naplňuje, naplňuje se před našima očima: hladomory, morové rány, pandemie, lidé proti lidem, království proti království atd.".

V kázání zmíněná kniha Zjevení neboli Apokalypsa je poslední v Novém zákoně, popisuje události předcházející druhému příchodu Ježíše Krista, který bude podle dříve zaznamenaných biblických proroctví provázen četnými kataklyzmaty a pohromami, proto se slovo "apokalypsa" často používá jako synonymum pro konec světa nebo katastrofu planetárního rozsahu.

Při diskusi o tom, co pro člověka znamená stát na prahu tak hrozivých událostí světových dějin, letniční vůdce připomněl, že Písmo na toto téma říká: "Nebojte se, neděste se, neboť to tak musí být."

Biskup všem doporučil: "Dělejte svou každodenní práci, buďte naplněni Duchem svatým, přinášejte lidem naději a lásku“.

Zdroj zde.

 

640px Hieronymus Bosch The Last Judgement

Hieronymus Bosch - Poslední soud (1504). Na prostředním panelu poslední soud, na levém ráj, na pravém peklo.