Docentka Ilona Švihlíková v rozhovoru s Petrem Hájkem na Protiproud TV dne 4. dubna 2023 mimo jiné řekla:

- Česká republika ročně přichází o 250 až 300 miliard korun – to je zisk, který je od nás vyvážen do zahraničí a zároveň mnohé právnické osoby neplatí daně (z důvodů různých výjimek); ještě zásadnější je to, že v rámci korporací jsou předražovány nákupy služeb (konzultace, software, školení) dceřinými společnostmi od mateřských – vytváří se tím uměle ztráta – toto představuje daňový únik pravděpodobně dalších 300 až 500 miliard korun ročně

- děsí mne to, jakým způsobem je zacházeno s lidmi, kteří mají jiný než oficiální názor, ten tlak, který je na tyto lidi vyvíjen v médiích, v zaměstnání

- zrušení hotovosti a zavedení elektronické měny by mělo drastické dopady na naši svobodu, zachování hotovosti je naprosto zásadní věc, její odbourání vede k naprosté nesvobodě

- spolek Svatopluk – spojuje pravicové i levicové osobnosti (ve vedení je také Ilona Švihlíková), demokracie je možná pouze za předpokladu zachování národní suverenity

Celý rozhovor zde.

 

Ilona Svihlikova 600