Naslouchá-li člověk mocným politikům, premiérovi či ministrům například, nemůže přehlédnout, jak se jejich vidění světa rozchází s realitou. A to úplně a vždy! Vypadá to na jakýsi „povinný optimizmus“ děj se co děj.

Moc zjevně nemůže přiznat vlastní neschopnost, doznat, že jí vládní agenda přerostla přes hlavu, že nemá představu ani prostředky jak řešit problémy, které zdědila či způsobila. Neschopnost totiž nelze přiznat bez toho, že se kajícník vzdá moci a uvolní místo pro kompetentní náhradníky. A to se nestává, neboť moc není prostředkem k provozování politiky ale politika je prostředkem k získání moci ...

Je zvykem tvrdit, že za neschopné vlády mohou voliči, že národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Není to pravda. Politické systémy jsou konstruovány jako obrana elit před občany, ne jako obrana občanů před elitami. V praxi se tak děje i u politických systémů, které deklarují, že moc pochází z lidu. ...

Z nezaujatého odstupu se můžeme dopustit provokativní hypotézy, že každá vláda má lid, jaký si zaslouží. Hloupá vláda má lid chudý. Militantní vláda mívá lid traumatizovaný, zmrzačený ...

Celý článek zde.