Stručný přehled článku, který 16.7.2023 zveřejnil Dr. Joseph Mercola

- Světová zdravotnická organizace se snaží převzít kontrolu nad všemi aspekty života každého člověka na celém světě pod záštitou "biologické bezpečnosti".

- Vzniká nová organizace nazvaná „Dveře ke svobodě“, kde se každý může na jednom místě dozvědět, o jaký plán se jedná a co můžeme udělat, abychom ho zastavili.

Organizace Door to Freedom také doufá, že se jí podaří sjednotit organizace zabývající se svobodou na celém světě, aby jednaly koordinovaně a šířily informace o tomto plánu.

- Globální kabala, která se snaží převzít kontrolu nad světem, má přístup k velkému kapitálu, ale využívá také naše daně. Americká vláda vynaložila na reakci na pandemii přibližně 5 bilionů dolarů. Velká část těchto peněz šla na podplácení médií, nemocnic, vlivných osob, církví, lékařských skupin a dalších společenských organizací, aby prosazovaly oficiální verzi.

- Současné zákony poskytují imunitu mnoha aktérům, včetně Federálního rezervního systému, Banky pro mezinárodní platby, všech, kdo pracují pro WHO a OSN, zaměstnanců federální vlády i mnoha soukromých organizací. Vakcíny a jejich výrobci jsou rovněž chráněni.

- Musíme přijmout nové zákony, které tuto jejich beztrestnost odstraní, abychom je mohli zpětně pohnat před soud za zločiny, které spáchali.

Celý článek zde.

Z přípravného textu Pandemické smlouvy

Kapitola II

WHO CA+ usiluje o významné investice (článek 19) do dohledu nad veřejným zdravím (článek 4), připravenosti, pohotovosti a odolnosti (článek 5), monitorování a přezkumu (článek 8), výzkumu a vývoje (článek 9) a odpovědnosti a řízení rizik (článek 10).

Je třeba ještě vyřešit významné otázky týkající se kontroly duševního vlastnictví (článek 11).

Dále se snaží vytvořit síť dodavatelských řetězců a logistiky (článek 13) a systém přístupu k patogenům a sdílení přínosů (článek 12), který by vyžadoval, aby 20 % všech produktů pro reakci na pandemii kontrolovala WHO.

WHO CA+ by rovněž zavedla přístup "Jedno zdraví" (článek 5) prostřednictvím přístupu celé vlády a celé společnosti na národní úrovni (článek 16) v souladu se společnou, ale diferencovanou odpovědností a příslušnými schopnostmi jednotlivých členských států (zásada 7 a článek 17).

WHO CA+ by rovněž zmocnila smluvní strany k boji proti nepravdivým nebo zavádějícím informacím (dezinformacím), k podpoře a usnadnění infodemokratického řízení a sociálního naslouchání. (článek 18)

Zdroj zde.

 

whose at work 600

WHO během zasedání. Foto.