Velmi zajímavý rozhovor historika Petra Bahníka na Protiproud TV z 23.9.2023. Mimo jiné bylo řečeno:

- do první třetiny desátého století využívali Bořivoj a jeho synové konfliktu mezi Bavory a Sasy; oba synové knížete Bořivoje sice byli spojenci Bavorska (biskupství v Řezně), rovněž Bavorům platili tribut (stejně jako Říše platila tribut Maďarům), ale své vojáky do války proti Sasům neposlali ("tohle není naše válka") - tuto politiku podporovala i svatá Ludmila

- Vratislav si vzal za manželku Drahomíru, z kmene Luticů, Slovanů žijících na severozápadě Německa, pohanů, kteří válčili se Sasy; Luticové (i Bavoři) si od sňatku Drahomíry slibovali, že se podaří zapojit do války proti Sasům také Čechy

- tento rozdíl v přístupu Ludmily a Drahomíry (Vratislav již byl mrtev a Václav ještě nebyl dospělý) mohl být důvodem, proč Drahomíra nechala Ludmilu zavraždit

Celý rozhovor zde.

 

petr bahnik pptv