Několik dní před loňskými Vánocemi přišla WHO s děsivým návrhem. Oznámila plány na vytvoření pokynů pro "zdraví translidí a lidí s odlišným pohlavím" se znepokojivým zaměřením na přístup k hormonům, operacím a právnímu uznání genderové sebeidentifikace.

Nejde o zdraví, ale o ideologii. K vypracování těchto pokynů byl vybrán předpojatý tým. Z 21 členů je pouze třetina lékařů a polovina z nich nemá ani lékařské vzdělání!

Ale co je ještě horší: mnozí z nich jsou otevřeně LGBT aktivisté a ani jeden z nich se nestaví proti agendě trans lobby. Nejsme sami, kdo to říká. Dokonce i vyslanec OSN pro násilí na ženách kritizoval jednostranný přístup WHO.

To je naléhavé. WHO nebude nečinně přihlížet. Na 19. února 2024 již naplánovala schůzku, na níž budou tyto pokyny formalizovány.

WHO tento kontroverzní návrh tajně oznámila a vyzvala k připomínkám během vánočních prázdnin, kdy věděla, že všichni budou mít jiné zájmy. Nyní spěchají s finalizací a formalizací těchto pokynů. To sotva ponechává čas na nezávislé hodnocení nebo skutečnou vědeckou diskusi.....

Co je v sázce? Bezpečnost a dlouhodobé zdraví mladých lidí na celém světě. Jde o pokyny pro hormonální léčbu a blokátory puberty s neznámými účinky na rostoucí těla. Nejde jen o zdraví, ale i o kulturu. Je to odrazový můstek pro normalizaci jazyka změny pohlaví a prosazování trans agendy na celém světě.

WHO určuje globální agendu zdravotní politiky. Pokud budou tyto pokyny přijaty, budou je zákonodárci a zdravotnické organizace na celém světě používat jako standard, kterým se budou řídit.

To nemůžeme dopustit. Podepište ještě dnes naši petici, abyste dali vědět týmu pro tvorbu směrnic, že požadujeme, aby Světová zdravotnická organizace tento projekt okamžitě zastavila.

Tyto myšlenky mohou dětem ublížit a se zdravím těch nejmenších není radno si zahrávat. Nesmíme dopustit, aby WHO prošlo vystavení příští generace nenapravitelným a nevratným škodám.

Musíme tomu učinit přítrž dříve, než budou přijata jakákoli opatření. Jakékoli pokyny musí zohlednit obavy lékařů a varovat před jakoukoli formou změny pohlaví u mladých lidí.

Čas běží. Podepište nyní petici a vyzvěte Světovou zdravotnickou organizaci, aby od tohoto nebezpečného projektu upustila. Přimějme WHO, aby se pokyny zaměřily na zdraví, a ne na ideologii.

 

Originál zde. Text je dostupný také v angličtině nebo slovenštině. Tamtéž také odkaz na petici a na další zdroje.

 

who transgender guidelines 600