Situace je podle amerických zákonodárců vážná, a i poslední ruské aktivity potvrzují, že obě velmoci stupňují své nepřátelství, a posílají si navzájem stále varovnější vzkazy. Zdá se, že zejména v americké administrativě existuje klika, které vyvolávání jaderné války vyhovuje. ...

Včera 14. února Ukrajina slavila úspěch a potopila ruskou výsadkovou loď Cezar Kunikov. ... Podle technického rozboru videa z útoku ukrajinských dronů na loď Cesear Kunikov je zřejmé, že do útoku byl přímo zapojen strategický dron USA RQ-4B. Ukrajinské námořní drony dokáží loď velikosti Kunikov zpozorovat pouze na vzdálenost 4km, protože jejich kameru lze vysunout jen velmi nízko nad hladinu moře.

Drony jsou navíc velmi pomalé – 10 uzlů maximálně, a proto musí být do oblasti cíle naváděny satelitem, a při útoku řízeny leteckým dronem. Ukrajina nedisponuje žádným satelitem s technickými parametry, aby mohl sledovat ruské lodě v Černém moři, a navádět v reálném čase námořní drony, tak aby přetnuly jejich plavební trasy. ...

K obdobnému útoku došlo 9. února 2024. Moderní ruský hlídkový člun typu 22160 doprovázel z tureckého Bosporu ruské ropné tankery směrem k Novorissijsku, který je hlavním přístavem pro vývoz ruské ropy. Nad člun a tankery se okamžitě zavěsil americký RQ-4B a začal je sledovat. Po nějaké době plavbu konvoje překřížily ukrajinské útočné drony a zahájily útoky. Ruská korveta typu 22160 je proti útokům námořních dronů moderně vyzbrojena a bez problémů útok na moři odrazila a několik dronů potopila. Ukrajinské námořní drony by opět nedokázaly bez cizí pomoci ruský konvoj na moři vypátrat a překřížit mu cestu, protože to je vzhledem k jejich malé rychlosti jediný způsob jak na konvoj zaútočit. Podle ruských údajů americký RQ-4B po ukončení ukrajinského útoku ruský námořní konvoj přestal sledovat a odletěl.

Časová souvislost výskytu amerických dronů nad napadenými ruskými loděmi i technické možnosti Ukrajiny je v Černém moři vypátrat a provádět na ně útoky, hovoří jasně – USA přímo řídily útok ukrajinských dronů na ruské lodě! ...

Podle Olivie Beavers přední novinářky washingtonského Politico přímo operující v Kongresu USA jí její zdroje v této souvislosti potvrdily, že “Rusové něco chystají v kosmu”. Podle dalších analytiků mají mít ruské satelity Kosmos 2024 (vypuštěn v prosinci 2023), a Kosmos 2025 (vypuštěn 9 února 2024), které se pohybují po stejných drahách, značně vyšší schopnosti, než je pouhý opticko-elektronický strategický průzkum. Podle platné smlouvy je zakázáno umisťovat zbraně hromadného ničení do kosmu, není ovšem zakázáno v něm rozmisťovat jiné jaderné zbraně, které nenaplňují vágní definici “zbraně hromadného ničení”. Jaderná zbraň, která by nedokázala proniknout atmosférou, by vyvolala právní spory, neboť je z její konstrukce jisté, že ji nelze použít proti cílům na Zemi, a není tak zbraní hromadného ničení ve smyslu ničení života, ale je zbraní pouze k hromadnému ničení satelitů a zbraní ve vesmíru. ...

Potenciální eskalace napětí mezi USA a Ruskem tak graduje, a ani jedna strana si nebude moci být jistá, že za 10 minut bude ještě existovat. Rusko smrtelně ohrožují potenciální útoky Ukrajiny, která se může pokusit s americkou pomocí napadnou ruské strategické jaderné zbraně, podobně jak to vyzkoušela při útocích na ruské lodě. USA ohrožuje smetení jejich satelitů a současný útok Zirkony. ...

Rand Corporation tak měla ve své poslední zprávě pravdu – prodlužování války na Ukrajině vede pouze k riziku konce lidské civilizace!

Celý článek zde.

 

rq 4b 600

Americký dron RQ-4B