Konvertita z islámu ke křesťanství: "V každém století od vystoupení Mohameda mizela jedna nebo i několik křesťanských zemí. Namísto nich jsou tu země muslimské. To pokračuje až dodnes."

"Za muslimy se modlím a mám je rád, ... ale cílem islámu je ovládnutí světa a podrobení všech nevěřících".

Stránka pořadu, audio