DD: Pane profesore, daří se nám udržet původní řád, na kterém je založena evropská židovsko-anticko-křesťanská civilizace?

Petr Piťha: ... mluvit o euroatlantické oblasti jako o té, která má křesťansko židovsko antickou tradici, to je pasé; jsou tady již jen malé zbytky ...

DD: proč je potřeba pokoušet se na těch zbytcích obnovit starý řád, proč ten nový řád nebude lepší?

Petr Piťha: nejprve si musíme ujasnit, co to ten starý řád je ... ten řád, o kterém mluvíme, je něco, co je pevně dáno a není ani starý ani nový ... odlišné civilizace existují, ale není to pojem teritoriální, to je pojem hodnotový ...

DD: ty společenské proudy, které si teď pokoušejí vybojovat své místo na světě, tak se právě snaží odklidit jakéhokoliv boha, mluví se o rovnosti, mluví se o multikulturalismu o genderu, o rovnosti mužů a žen až na genetický základ ... proč by to mělo být špatně?

Petr Piťha: protože už tak, jak jste to pojmenovala, podle těch vlastností, je zcela zjevné, že to je náboženství konzumismu a to je velmi tvrdé náboženství ... dramatickým způsobem sahá na svobodu člověka ... tito lidé uvěřili penězům a to je jejich božstvo ...

DD: dá se to podle Vás zvrátit? Nebo je to něčí záměr? Kdo je režisérem? ...

Petr Piťha: vývoj nelze zastavit, ... je možné ho usměrnit evolučně, výchovou ... nebo revolučně, to je válečným střetem, ke kterému dojde

DD: podle Vás se schyluje k nějakému velkému válečnému konfliktu?

Petr Piťha: neschyluje, už běží ... jsme v náboženské válce a bohužel, džihád je válka genocidní, takže s tím si nejde hrát. A jestli tohle někdo diriguje, tak o tom je možné uvažovat ... já se domnívám, že by to mohla být některá seskupení - nebo jen několik málo lidí - ovládající nebo toužících ovládnout světovou ekonomiku ... myslím, že i řada multimilionářů neví, jak je jimi v této hře pohybováno ...

DD: ... jeden příklad z Itálie, z místa které znám: kněz opravdu dost pije, jezdí v Mercedesu, když potřebuje peníze, tak chodí po diecézi a vymítá za 100 € domácnosti

Petr Piťha: ... ten italský kněz má být dokonce z cirkve vyloučen, podle církevních zákonů, a předán policii podle běžných zákonů, protože je to podvodník. Přitom upozorňuji na to, že exorcismus je závažná metoda, a že dnes psychiatři žádají, aby posedlost byla na seznamu psychiatrických onemocnění, protože je to něco, k čemu oni nemohou ...

DD: ... pokud my jsme svého boha odhodili, i s ním tedy i ten smysl toho našeho bytí, tak není vlastně přirozené a logické, že nás převálcují ti, kteří svého boha mají a kteří ten smysl neztratili?

Petr Piťha: situace v Evropě je krajně nepříjemná, protože stát v náboženské válce a nemít Boha, to je skoro beznadějné ...

Odkaz na video zde.