Bývalý slovenský ministr vnitra za KDH Vladimír Palko se v knize Lvi přicházejí věnuje otázkám morálky a etiky, a to zejména morálky a etiky v politice. Základní autorovou tezí je to, že současný Západ – tedy především Evropská unie a Spojené státy americké – směřují k nové tyranii ...

Název knihy Lvi přicházejí odkazuje k pronásledování křesťanů ve starověkém Římě. Velkou pozornost totiž autor věnuje dokumentaci případů pronásledování křesťanů za jejich přesvědčení v dnešní Evropě a Americe. Pro pamětníky pronásledování za bývalého režimu a nadějí upínajících se právě k Západu zní tato myšlenka přinejmenším nezvykle, možná kacířsky. Autor však přesvědčivě dokazuje, že k tomuto pronásledování dochází, případy se množí a jsou stále vážnější. ...

 

Na "Skleněném kostele" si pak můžete přečíst recenzi knihy od Karla Komárka, jejíž závěr zní:

"Dočítám knihu a dopisuji recenzi. V mém okolí a tam, kam chodím, je zatím klid. Zítra půjdu do jednoho řeholního kostela: je tam devadesátiletý páter, který v padesátých letech seděl v Leopoldově, a jeho mnohem mladší spolubratři, kteří už mohli studovat na Západě. Pozítří půjdu do práce, kde mám na stole křížek a mariánský obrázek. Náš nový vedoucí mě trumfl: dal si na stěnu do kanceláře, kam chodí veřejnost, větší kříž ve stylu byzantské ikony. Redakce mi recenzi zveřejní a nebudeme za to popotahováni. Lvi jsou ještě daleko, ale kniha přišla včas, než bude pozdě. Nejsem schopen ověřit v ní každý údaj, ale nemám důvodu jí nevěřit. Jak pravil Švejk: „Kdyby toho byla jen polovička pravda, měl by císař pán ostudu pro celý život.“ Nenaočkovala mi stihomam, ani mě neobrala o naději."