Projev maďarského premiéra z února 2016. Ani po dvou měsích slova Viktora Orbána neztrácejí nic na své aktuálnosti. Překlad zveřejnil ve svém Newsletteru Institut Václava Klause. Zde je několik úryvků.

... Je skutečností, že v mnoha evropských zemích se pod povrchem již dlouhou dobu s poklidnou vytrvalostí buduje svět paralelních společností. Skutečností je, že tímto světem, v souladu s řádem věcí, je zatlačován náš svět a s ním také my, naše děti a naši vnuci. Skutečností je, že ti, kdož sem přicházejí, nepomýšlejí ani v nejmenším na to, aby převzali náš způsob života, protože považují ten svůj za cennější, silnější a životaschopnější, než je náš. ...

nepopiratelné demografické problémy stárnoucí a vymírající Evropy nemůžeme vyřešit s pomocí muslimského světa, aniž ztratíme náš způsob života, naši bezpečnost a naši identitu. Skutečností je, že pokud nezačneme rychle jednat, tak už nebude možné zvládnout napětí mezi stárnoucí Evropou a mladým muslimským světem, mezi sekulární, nevěreckou Evropou a nábožensky stále horlivějším muslimským světem, mezi Evropou, jež nedokáže zaměstnat vlastní vzdělanou mládež, a nedostatečně vzdělaným islámským světem. ...

my Evropané neděláme to, co je v našem zájmu. K popisu toho, co se v Bruselu odehrává, neexistuje vhodnější pojem než „absurdní“. Je to, jako kdyby kapitán lodi, který místo aby se pokusil odvrátit bezprostředně hrozící srážku s jiným plavidlem, řeší problém, které záchranné čluny by měly být nekuřácké. Jako kdybychom namísto ucpávání trhlin diskutovali o tom, kolik vody má do které kabiny natéci. ...

Evropa je Hellada a ne Persie, Řím a ne Kartágo, křesťanství a ne chalífát! Pokud toto říkáme, není v tom žádné pořadí, ale jen rozdíl. Říci, že existuje svébytná evropská civilizace, ještě neznamená, že je lepší nebo horší. Znamená to jen tolik, že my jsme takoví, a vy jste onací. ...

Bez jakéhokoli varování nás jednoho rána probudil halas „vítací kultury“. Slyšíme od vůdčích evropských politiků, že musíme pomáhat. Z nejvyšších míst jsme nabádáni, abychom byli solidární a pomáhali.

To je přece samozřejmé. Ani my nemáme místo srdce kámen. Ale nemáme ani místo mozku kámen. A známe také nejdůležitější zásadu humanitární pomoci: když budeme pomáhat zde, oni přijdou sem, ale když budeme pomáhat tam, pak tam zůstanou. Ale místo přihlédnutí k tomuto poznatku začali být lidé, žijící v chudších a nešťastnějších částech světa, z Bruselu nabádáni, aby přišli do Evropy a svůj vlastní život vyměnili za něco jiného. ...

v Bruselu a některých dalších evropských hlavních městech se politické a duchovní elity definují jako světoobčané, v protikladu k národně smýšlející většině lidí. Mám dojem, že jsou si toho vědomy. A protože neexistuje naděje, že by jim jejich vlastní národy porozuměly, už se ani nepokoušejí s nimi hovořit. Jak se u nás říkávalo: Vědí to, odváží se a udělají to. A to znamená, že skutečný problém neleží mimo Evropu, ale v ní samé. Budoucnost Evropy není na prvním místě ohrožena těmi, kteří sem chtějí přijít, nýbrž oněmi politickými, hospodářskými a duchovními vůdci, již se pokoušejí Evropu proti vůli jejích obyvatel přetvořit. Touto cestou vznikla nejbizarnější koalice mezi pašeráky lidí, občanskoprávními aktivisty a evropskými politickými špičkami s cílem dopravit do Evropy cíleně miliony migrantů.

Celý článek zde.