Níže uvedená data vůbec nezahrnují zemřelé v důsledku onemocnění covid-19. Týkají se výhradně těch, kteří měli zdravotní problémy po očkování proti covid-19 nebo po tomto očkování zemřeli, a to na území USA od prosince 2020 do 26.11.2021.

Systém hlášení nežádoucích účinků vakcín (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) je program USA pro bezpečnost vakcín, který společně spravují americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). VAERS je program dozoru, který shromažďuje informace o nežádoucích účincích, které se vyskytnou po podání vakcín, aby se zjistilo, zda je poměr rizika a přínosu dostatečně vysoký, aby ospravedlnil další používání určité vakcíny.

Deaths in vaers 1990 2021

Počet úmrtí po aplikaci vakcín, nahlášený do systésmu VAERS v jednotlivých letech. Podrobněji viz níže.

Do systému VAERS může případ nahlásit kdokoliv, lékař, zdravotní sestra, příbuzný. Řada specifikací přitom není povinná, takže uvidíte i případy, kdy není uveden například věk pacienta. To nicméně neznamená, že by čísla byla nadhodnocena, protože v době, kdy čas jsou peníze, nepochybně řada případů není nahlášena vůbec. Podle některých studií (Steve Kirsch, Cost benefit by age analysis: The COVID vaccines kill more people than they save for all age groups zde) je počet obětí očkování podstatně vyšší. Skutečnost nám ukáží až statistiky o počtech zemřelých, přestože se pravděpodobně bude tvrdit, že případný nárůst nemá s očkováním nic společného.

A teď už samotná data. K vyhledávání můžete použít tento on-line nástroj. Ten jsem použil i já, a pro ty, kterým se vyhledávat nechce, uvádím tři výstupy hledání, vždy včetně prvních pěti set konkrétních případů.

Výskyt život ohrožujícího stavu po očkování

Celkem bylo nahlášeno přes 21 tisíc těchto případů, z toho 270 ve věkové skupině 12-17 let, 4.420 případů u očkovaných ve věku 17 – 44 let.

Prvních 500 případů zde.

Hospitalizace po očkování

Bylo nahlášeno přes 99 tisíc případů, kdy po očkování následovala hospitalizace pacienta. Z toho 1.593 ve věku 12-17 let a 16.995 ve věku 17-44 let.

Prvních 500 vyhledaných případů zde.

Úmrtí

Data z VAERS obsahují 19.532 hlášení o úmrtí pacienta po očkování proti covid-19. Z toho je 34 zemřelých ve věku 12-17 let, 737 ve věku 17-44 let.

Výpis prvních 500 případů zde.

Byla vakcína příčinou smrti 19 tisíc očkovaných?

Krátká citace z výše zmíněné studie Steva Kirsche:

Zjednodušeně řečeno, existují v podstatě dvě hypotézy:

1. VAERS letos hlásí nadměrný počet případů díky pandemii COVID19, takže všechna reportovaná úmrtí jsou jednoduše běžná úmrtí. Vakcína žádné z těchto úmrtí nezpůsobila. To je tvrzení FDA/CDC.

2. hypotéza: VAERS letos hlásí úmrtí stejně jako v předchozích letech. Všechna nadměrná úmrtí ve srovnání s předchozími roky jsou způsobena vakcínami proti covid-19. To je naše hypotéza (Steve Kirsch).

Nyní se podívejme na důkazy/argumenty. Necháváme na čtenáři, aby se rozhodl sám, která hypotéza lépe odráží skutečnost. I v případě, že existuje silná propagace za účelem hlášení nežádoucích účinků, jako tomu bylo v případě H1N1 v roce 2009, kdy probíhaly velké kampaně na zviditelnění hlášení, nemělo to vliv na počet událostí se smrtelnými následky, které byly nahlášeny. V letech 2009 a 2010 se počet nahlášených případů vůbec nezvýšil, jak je vidět z výše uvedeného grafu.

Stručně řečeno, je nesmírně obtížné podstatně změnit chování lidí při hlášení závažných nežádoucích události do systému VAERS; je pozoruhodně konzistentní z roku na rok. To dává smysl: staré zvyky a zaběhnuté chování se těžko mění. A v letošním roce nebylo nic "nového", co by podněcovalo masivní změnu chování. ...

Naděje pro každého

Na závěr bych chtěl připomenout, že za uzdravení se může modlit každý, ať už má těžký průběh covidu nebo zdravotní problémy v důsledku očkování. A ještě lepší je, když můžete o modlitbu požádat také někoho dalšího (Matouš 18, 20).