Asi už jste slyšeli o Hodinách posledního soudu. Jedná se o symbolické hodiny, které od roku 1947 odpočítávají čas k možné globální katastrofě. O umístění ručiček na hodinách rozhoduje výbor složený z odborníků na fyziku, ekologů a nositelů Nobelových cen. Původně hodiny varovaly před rizikem jaderného konfliktu, od roku 2007 jsou k tomu přidávána i rizika plynoucí ze změny klimatu. Ručičky se nastavují 2x za rok, takže nereagují okamžitě podle aktuální situace. Od roku 1947 se ručičky posunovaly směrem ke dvanáctce i opačně, podle toho, jak se zhoršovaly nebo zlepšovaly vztahy mezi USA a SSSR.

bulava 600

Odpálení rakety Bulava z jaderné ponorky Kníže Vladimír. Zdroj zde.

V době existence SSSR ukazovaly hodiny nejvyšší riziko v roce 1953 (2 minuty) a v roce 1984 (3 minuty do „posledního soudu“). Dnes média o riziku jaderné války téměř vůbec nemluví, takže by si člověk mohl myslet, že na hodinách bude přinejhorším tak tři čtvrtě na dvanáct. Je tomu ale jinak, do konce zbývá 1,5 minuty, takže pravděpodobnost globální katastrofy je od roku 1947 právě teď nejvyšší. A to nejen podle těchto hodin.

Když si vyhledáte termín "cenzura" na Wikipedii, uvidíte vpravo mapu světa, znázorňující stav cenzury v jednotlivých zemích. Západ je označen jako "bez cenzury". To už dávno není pravda: konzervativně orientovaným autorům, odpůrcům globalizace, zastáncům tradičních hodnot, těm kdo jsou proti migraci, jsou na sociálních sítích mazány "nevyhovující" příspěvky nebo jsou jim blokovány jejích účty. Toto jednání Big Tech společností není vynucováno jen státní mocí, ale je často aktivně prosazováno ze strany nejvyššího vedení těchto gigantů. Kdo odmítá cenzurovat příspěvky uživatelů, tomu je odepřeno poskytnutí hostingu, jako například sociální síti Parler.

life site news twitter

Opakované zablokování účtu LifeSite na Twitteru. Zdroj zde.

Nejsem žádným expertem na očkování, nicméně z toho, co říkají odborníci pro mne vyplývá, že vakcína je vhodná pro seniory vysokého věku a rizikové skupiny obyvatelstva. Níže uvádím několik úryvků z rozhovoru s imunologem Vojtěchem Thonem, kde vysvětluje, jak vakcína funguje, pro koho je vhodná a co naopak nemůže zajistit. Sečteno a podtrženo, vakcína (obě vakcíny schválené v EU) chrání jen toho, kdo se nechal očkovat a to před středním a těžkým průběhem nemoci. Žádná kolektivní imunita se takto nevytvoří a šíření koronaviru se nezabrání. Podle profesora Thona toto vyplývá z principu, na jakém vakcína funguje a je to známo již dlouho.

end the lockdown 600

Demonstrace odpůrců vakcinace v Londýně. Foto: REUTERS / Henry Nicholls

Je tedy otázkou, proč vláda objednala 8 milionů vakcín, když zatím nevíme, jestli je vakcína vhodná i pro ostatní věkové skupiny (viz níže). Nejedná se ale o české specifikum, stejně zběsilá mediální kampaň za očkování je vedena na celém Západě (a nejen tam). Jsou důvodem tohoto tlaku zisky farmaceutických firem, které vakcínu vyrábějí? Nebo je pandemie testem pro globalisty, aby si mohli ověřit, co všechno jsou lidé ochotní snést? A nebo jde „jen“ o vyvolání obrovské ekonomické krize, která zajistí přesun akcií od menších vlastníků k těm největším?

Zda bude nebo nebude český národ součástí evropského společenství, to na osudu Evropy a světa nic nezmění. Osm miliónů krátkozrakých, domýšlivých, nesmiřitelných a popudlivých kmocháčků se rozplyne v několika desetiletích v evropském džberu jako kostka cukru.“ (Emanuel Moravec, 1942)

Češi v Protektorátu Čechy a Morava

Evropské společenství o kterém mluví Emanuel Moravec, je společenství států a národů pod vedením Velkoněmecké říše. Moravec se snažil přesvědčit Čechy o tom, že spolupráce a loajalita vůči říši jsou pro nás výhodné. Mnozí mu věřili – dokladem je Václavské náměstí plné lidí, kteří přišli vyjádřit vděčnost říši, když byl v létě 1942 ukončen výjimečný stav (vyhlášený po atentátu na Reinharda Heydricha). V novou Evropu neuvěřili jen mnozí Češi – desítky tisíc Francouzů a Holanďanů bojovaly po boku německých vojsk na východní frontě zcela dobrovolně. Nutno podotknout, že široká veřejnost během války nevěděla o tom, co se opravdu děje v koncentračních táborech – občasné zprávy o masovém vraždění v těchto zařízeních nebyly považovány za věrohodné. Protektorátní prezident Emil Hácha v jednom ze svých projevů řekl, že nikdy nevěřil v možnost trvalé existence samostatného českého státu. Hácha i Moravec se často odvolávali na svatého Václava, který se zavázal platit poplatky saskému králi. České knížectví se takto začlenilo do Svaté říše římské (tento název pochází až z pozdější doby).

emanuel moravec 600

Emanuel Moravec. Foto: Archiv Českého rozhlasu

Rada EU 28. května 2020 prodloužila sankce proti Sýrii. Kdo a jak hlasoval za Českou republiku se mi nepodařilo dohledat. V tiskové zprávě Rady se mimo jiné uvádí:

" .... Sankce vůči Sýrii, které jsou v současné době v platnosti, byly zavedeny v roce 2011 v reakci na násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu. Jsou namířeny rovněž proti společnostem a podnikatelům, kteří mají prospěch z vazeb na režim a válečnou ekonomiku. Omezující opatření zahrnují mimo jiné zákaz dovozu ropy, omezení určitých investic, zmrazení majetku Syrské centrální banky drženého v EU, omezení vývozu zařízení a technologií, které by mohly být použity k vnitřním represím, jakož i zařízení a technologií pro monitorování nebo odposlechy internetové či telefonní komunikace. ..."

syrske trapistky

Foto: ocso.org

Takovéto sankce ale dopadají především na běžné obyvatelstvo a ne na ty nejbohatší, kteří netrpí ani hladem ani nedostatkem léků. To představitelé EU velmi dobře vědí. Trapistky působící mezi městy Tartous a Homs situaci popisují takto: "Lidé kolem nás umírají hlady a na různé nemoci, nemají přístup k lékům na cukrovku, vysoký krevní tlak, rakovinu nebo srdeční choroby. Lékárny jsou zavřené, nikdo nedodává základní potřeby a farmaceutická produkce je zastavená. Kupní síla syrské liry klesá z hodiny na hodinu...." Cílem sankcí je tedy: "donutit lidi, aby zničili své vládce, chtějí dosáhnout toho, co zbraně nedokázaly. Je však morální užívat utrpení lidí k politickým cílům?" - dodávají řeholnice ze střední Sýrie.

Níže se můžete seznámit s textem dnešního prohlášení Akce D.O.S.T. Hlavní nebezpečí není ani tak v dalším zadlužení ve prospěch zejména jihoevropských států, ale v zavedení nové formy daní, které mají být placeny přímo na účty EU: „Se splácením dluhu mají EU pomoci nové vlastní zdroje unijního rozpočtu, mezi kterými by se měly objevit výnosy ze systému obchodování s emisními povolenkami či z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Ve vzduchu visí také možnost zavedení celoevropské digitální daně, daně z transakcí nadnárodních společností nebo daně z produkce nerecyklovatelných plastů. Zavedení vlastních zdrojů rozpočtu ve svých rezolucích podpořil i Evropský parlament …“ (zdroj zde).

demonstrace 2016 05 14

Demonstrace SPD 14.5.2016. Zdroj zde.

Národní vlády by nad těmito finančními toky neměly už žádnou kontrolu. To by byl rozhodující krok k vytvoření EU jako státu. Pravomoci vlád a parlamentů současných národních států by pak odpovídaly spíše pravomocem krajských úřadů a zastupitelstev.

Sýrie je zemí, kde žili křesťané už v době, kdy ještě ani nebyly sepsány biblické knihy Nového zákona. Téměř každý zná příběh a o obrácení apoštola Pavla (tehdy ještě Saula), když jel do Damašku (Skutky apoštolů, 8. kapitola). Po třech staletích se křesťanství stalo státním náboženstvím Římské říše. Od roku 395 Sýrie patřila pod byzantskou vládu, až do roku 634. Tehdy byla tato provincie dobyta muslimskými Araby. Pod muslimskou vládou se během následujících staletí křesťané postupně stali menšinou. Nicméně menšinou významnou.

easter syria 13 39 1

19.4.2020. Prezident Asad blahopřál představitelům křesťanských církví k Velikonocům. Zdroj zde.

O životě syrských křesťanů v současnosti se lze mnohé dovědět právě v knize „Moje milovaná Sýrie!“ (Karmelitánské nakladatelství, 2017). Kniha je kratičká, jsou to vlastně rozhovory novinářky Charlotte d‘Ornellas s katolickým patriarchou Antiochie Řehořem III. Lahamem. Ten se narodil v Sýrii v křesťanské rodině v roce 1933 a v čele antiochijského patriarchátu stál v letech 2000 – 2017. Pokud si knížku přečtete, otevře se vám nový pohled na Sýrii. To platí pro obě strany dnešní české rozdělené společnosti.

Zpráva o náhlém úmrtí Terezy Spencerové mne zaskočila. Patřil jsem k pravidelným čtenářům jejich "Ranních káviček" na iprima.cz, "Oken" na Parlamentních listech a ještě předtím jsem čítal její články v zahraniční rubrice Literárních novin a na tamním blogu.

tereza spencerova 600

Tereza Spencerová (3.1.1965 – 6.4. 2020). Foto: Hans Štembera

Po vypuknutí občanské války jako první novinářka ze Západu natočila rozhovor s Bášarem Asadem. O několik týdnů později byla na ČT 24 dotázána: "Asad podle Vás není diktátor?". Tereza Spencerová odpověděla: "ano, ale ve srovnání s kým?". Díky ní se český čtenář mohl dozvědět o tom, jak to skutečně v Sýrii vypadá. A nejen v Sýrii, měla ráda celý arabský svět.

V některých případech nám román může povědět o historii více, než odborná publikace. Victor Hugo události let 1789 – 1793 velmi pečlivě studoval. Od svých rodičů znal dobře oba znepřátelené tábory: royalisty i stoupence revoluce. Zatímco jeho otec byl generálem francouzské revoluční armády, jeho matka obdivovala povstalce, kteří ve Vendée bojovali se zbraní v ruce za obnovu monarchie a tradiční křesťanské hodnoty.

poprava Ludvika XVI 600

Poprava Ludvíka XVI. 21. ledna 1793. Zdroj zde.

Rozdělená společnost

Dnes často slyšíme o rozdělené společnosti. V roce 1793 byla Francie rozdělena ještě hlouběji a ostřeji. Revoluce neponechala ze starých hodnot téměř nic. Král, šlechtické tituly, kláštery – to vše bylo odstraněno, král popraven. V řadě klášterů byli v roce 1793 popraveni všichni řeholníci a řeholnice. Církev, jako jeden ze symbolů sterého světa, měla zmizet. Názvy měsíců byly změněny, sedmidenní týden byl prodloužen na desetidenní. Majetek šlechty a klášterů byl zabaven a rozdělen mezi rolníky. Revoluce hledala své nepřátele, a gilotina se téměř nezastavila. V prosinci 1793 vydalo revoluční Direktorium rozkaz vyvraždit ve Vendée obyvatele v 778 farnostech.

Fake news a informační válka, toho je dnes všude plno, a někdy je těžké, dobrat se pravdy o nedávných i dávnějších událostech. Například let MH 370 společnosti Malaysia Airlines. Co se 8. března 2014 stalo nad Indickým oceánem, se možná nikdy nedozvíme.

building 7 study 600 

Zdroj: AE911TRUTH.ORG

Někdy je ale poměrně snadné událost vyhodnotit, a oficiální tvrzení vyvrátit. 11.9. došlo v New Yorku ke zhroucení dvojčat a budovy číslo 7. U dvojčat měl být důvodem kolapsu náraz dvou dopravních letadel, unesených teroristy. Budova č. 7 se měla zřítit v důsledku požáru kancelářského nábytku a dopadu úlomků pocházejících z dvojčat. Pokud se podíváte na záběry hroutící se budovy číslo sedm, snadno dojdete k závěru, že toto není pád v důsledku požáru, ale že se jedná o řízenou demolici. Ostatně, jak vypadá odstřel staveb při demolici si můžete snadno dohledat také.

V současnosti čelíme dvěma hlavním hrozbám. Je to islamizace a prosazování extrémně levicové ideologie prostřednictvím globálních elit.

EP ve STRASBURKU 600

Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku. Foto: Reuters

Islamizace

Petr Hampl ve své přednášce uvádí, že za 1400 let existence islámu mu padlo za oběť 80 milionů hinduistů, 60 milionů křesťanů a 120 milionů černých afričanů. Mezi muslimy je jistě mnoho statečných a čestných lidí. Vzpomínám si na muslima, který se při přepadení autobusu v Keni zastal svých křesťanských spolucestujících a byl za to džihádisty zabit. Statečnost prokázal i současný pakistánský premiér, když nepodlehl nátlaku demonstrujících radikálů, a dovolil křesťance Asia Bibi tajně opustit zemi. Ta byla původně odsouzena k trestu smrti za rouhání.

Adventní doba je přípravou na vánoční svátky, ale také připomínkou toho, že tento svět pomine a že Ježíš Kristus přijde znovu, jako vládce nového nebe a nové země. Jen těžko si ale takovýto konec starého světa a začátek světa nového dokážeme představit.

ctk hirosima 600

Hirošima 1945. Zdroj: ČTK

Přesněji řečeno, konec světa, ve smyslu konce naší civilizace, si lze přestavit poměrně snadno. Mohla by mu předcházet například další velká válka s použitím jaderných zbraní. Západní mainstreamová média i mnozí politici minimálně od roku 2014 podněcují stále větší nenávist vůči Rusku – to je nutný předpoklad pro zahájení útočné války. Další podmínka, tedy že útočník by měl mít trojnásobnou převahu v počtu vojáků, je také splněna (3,5 milionu vojáků NATO proti 850 tisícům na straně Ruska).