George Orwell, 1984. Svoboda již není nikde. Obyvatelé Oceánie žijí v naprosté diktatuře a o ničem, co je jim předkládáno v televizi nebo v novinách, neví, jestli je to pravda nebo ne. Během povinných každodenních „minut nenávisti“ křičí a provolávají smrt nepřátelům v Eurasii, se kterou Oceánie válčí. V Eurasii je ale také diktatura a tak není kam utéct.

 

1984 2024 600

Obrázek vygenerovaný pomocí AI Picsart

Velký bratr už nás dnes vidí lépe a podrobněji, než hrdiny Orwellova románu. Přes aplikace v našich mobilních telefonech, emaily, příspěvky na sociálních sítích. Přes kamery na ulicích, platební terminály. Od Pekingu po New York. Co na tom, že Oceánie a Eurasie spolu válčí? Velký bratr přišel na to, že mírný nátlak je účinnější, než nátlak brutální. Proč se nepodvolit mírnému nátlaku, když za to získám nějaké výhody? Proč se držet konzervativních křesťanských názorů, když se přece máme všichni mít rádi a každý má svoji pravdu?

Vysoké ceny energií, ekonomická krize na obzoru, enormní státní dluhy, které již nebude možné nikdy splatit. Lidská práce stále více nahrazovaná umělou inteligencí a roboty. Nutnost zavedení nepodmíněného příjmu. Ale proč nepodmíněného? Proč by měli dostávat nepodmíněný příjem i ti, kdo se nechtějí dobrovolně podřídit rozhodnutím Velkého bratra? Nebo ti, kdo se dokonce dopouští ideozločinů?

Proč prosit o zázrak Pána Boha, když přece moderní medicína, věda a technika dělá zázraky běžně? K čemu se modlit, když možná už brzy díky projektům typu Neuralink dokážeme propojit člověka se strojem a získat „nesmrtelnost“?

Ale zdání klame. Naše doba se zase tolik neliší od doby, kdy Izraelitům hlásal evangelium Pán Ježíš Kristus. Antické paláce, lázně, univerzity. Alexandrijská knihovna, která uchovávala přes 700 tisíc rukopisů (než vyhořela). Lékaři a mágové, kteří také dokázali zázračně uzdravovat. Stovky různých náboženství a bohů. Takže to hlavní je vlastně stejné. Jako lidé v prvním století, máme i my možnost setkat se s Ježíšem, který byl vzkříšen, zakoušet jeho blízkost a moc.